Länsstyrelsen i Jönköpings län

Socialtjänstens ansvar för familjehemsvården måste tydliggöras

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 13:57 CEST

Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län har tillsammans genomfört en tillsyn av de privata företag och organisationer som erbjuder konsulentstödd familjehemsvård. Tillsynen visar att ansvars- och rollfördelningen mellan organisationer och socialtjänsten är otydlig.
Det har blivit vanligare att privata aktörer erbjuder kommunernas socialtjänst hjälp med familjehemsplaceringar. Kännetecknande är att familjehemmen är nöjda med det stöd de får. En anledning till detta är bland annats att konsulenterna ofta är tillgängliga för hemmen dygnet runt.

Rättsosäkerhet
Den verksamhet som de olika företagen och organisationerna bedriver är mycket olika. När det gäller vuxna erbjuds ofta ett helt behandlingskoncept, där familjehemsplaceringen är en del. Problemet med konsultstödd verksamhet är att socialtjänsten ofta ger organisationerna för stort ansvar. Rapporten visar då att familjehemmen känner sig osäkra på vem som är deras uppdragsgivare. Detta kan leda till rättsosäkerhet för den enskilde.
- Ansvaret för all myndighetsutövning vilar på socialtjänsten. Socialtjänsten kan anlita organisationerna för stöd till familjehemmen, hjälp vid rekryter-ing av familjehem och för behandlingsinsatser som sker i familjehemmen av anlitade konsulter, säger Margareta Johansson och Stefan Roman, socialkonsulenter på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Konsultstödd familjehemsvård i Jönköping
I Jönköpings län finns två organisationer som vänder sig till barn, Familjevårdsgruppen i Jönköping AB och Vialin AB och Swenska Rewansch AB som vänder sig till vuxna. Länsstyrelsens tillsynsbeslut för respektive företag finner du till höger under aktuellt.

Länsstyrelsernas gemensamma rapport, Familjevård genom paraply-organisationer, finns att ladda ned från Länsstyrelsen i Skåne län under vidare läsning till höger på sidan.

Kontaktpersoner

Margareta Johansson
Socialkonsulent
Telefon: 036-39 51 21
E-post: margareta.johansson@f.lst.se

Stefan Roman
Socialkonsulent
Telefon: 036-39 51 18
E-post: stefan.roman@f.lst.se

Aktuellt

Tillsynsbeslut för respektive företag i Jönköpings län
Familjevårdsgruppen i Jönköping AB [PDF 142 kB]

Vialin AB [PDF 148 kB]

Swenska Rewansch AB [PDF 150 kB]
http://www.f.lst.se/pressrum/nyheter/nyheter/5.1f5212510a81f3c5598000137.html

Vidare läsning
Länsstyrelsernas gemensamma rapport:
Familjevård genom paraplyorganisationer
http://www.m.lst.se/index.cfm?page=840B1CDA-CA38-C8F8-091946338375239A