Socialdepartementet

Socialtjänstens bemötande av homosexuella utreds

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 14:30 CEST


Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Anna Johansson
Politisk sakkunnig
08-405 42 02
0702-16 70 66


Regeringen har i dag gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga i vilken mån en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten.

- Jag har fått flera indikationer, bland annat från HomO, att en persons sexuella läggning kan ha betydelse för hur han eller hon bemöts av socialtjänsten. Det är allt från ungdomar som behöver hjälp efter att de har berättat för sina föräldrar om sin läggning, till att en del kommuner inte behandlar intresseanmälningar från homosexuella när det gäller familjehemsplaceringar, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Socialstyrelsen ska kartlägga i vilken situation och i vilka ärenden en persons sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet inom socialtjänsten. Kartläggningen ska även omfatta de åtgärder som socialtjänsten själv vidtagit, till exempel i form av upprättande av handlingsplaner och utbildningsinsatser. Socialstyrelsen ska också lämna förslag på vilka åtgärder som kan behövas vidtas.