Conductive

Socialtjänstens juridik, kurs i Stockholm 4-5 december 2012

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 08:53 CEST

Öka rättsäkerheten i din verksamhet inom socialtjänsten

Den 15 juni 2012 lämnade regeringen ett förslag på en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20). Granskningen kommer därmed säkerligen öka. Den samlade lagstiftningen som styr socialtjänsten är dock komplicerad och det förekommer många missförstånd som försvårar ditt arbete som chef. Skärpta krav från lagstiftaren och Socialstyrelsen samt de ekonomiska förutsättningarna gör att du i framtiden kommer behöva ännu djupare juridiska kunskaper.

Under kursen får du möjlighet att aktualisera och fördjupa kunskaperna om socialtjänstens juridik och därmed uppnå ökad rättsäkerhet vid tillämpning av dem. Under kursens andra dag kommer Sofia Tedsjö leda en workshop som förklarar hur den juridiska processen brukar se ut och hur du bör agera om en tvist uppstår. 

Anmäl dig nu och bli förberedd för framtidens granskningar av din verksamhet!

Kursledare:
Margareta Bankel Persborn, socionom och jurist, är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom området och anlitas ofta som biträde i arbetet med handläggning av speciella ärenden, samt även med att utarbeta underlag till yttranden och överklaganden till domstol.

Workshophållare:
Sofia Tedsjö är jurist och delägare i CJ Advokatbyrå. Hon har en lång praktisk erfarenhet av att driva juridiska frågor som berör socialtjänsten. Hon medverkade även vid den juridiska granskningen av Socialtjänstens juridik 2012

Boka dig på kursen och få boken Socialtjänstens juridik 2012 på köpet! (värde 1067 kr)

Ur programmet

Dina och andras befogenheter inom socialtjänsten
• Vem ska göra vad? Vem får göra vad?
• Vem får fatta vilka beslut enligt lag och förordning?
• Vem får ingå vilka avtal?
• Vad kan/får delegeras?

Lagar – gränsdragningar och förtydliganden
• Rättighetslagarna SoL och LSS – mer lika än vad många tror
• Ofta behov av insatser enligt både SoL och LSS
• SoL, LVU och LVM. Hur förhåller de sig till varandra?
• Hälso- och sjukvård enligt HSL
• Hyreslag, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag

Hur skulle du själv agera i praktiken om en tvist uppstår?
Workshop under ledning av Sofia Tedsjö

Varmt välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.