Tedestrand coaching AB

Socialutskottet behöver förstå hur komplexitet fungerar om man vill vara en del av lösningen för utsatta människor

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 18:23 CET


Krav på reglering av terapi

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/krav-p%C3%A5-reglering-av-terapi-2509041

Anders W Jonsson ordförande i Socialutskottet uttalar sig i TV4 nyheterna om skillnaden mellan den fysiska och psykiska vården, Han talar om att den som exempelvis vårdas för cancer blir behandlad av legitimerad personal och den som behandlas för psykiska problem kan bli behandlad av vem som helst.


Det stämmer till vissa delar, förutom att även fysiska symtom också behandlas av olika "kvacksalvare". Självklart ska strävan vara en så god validerad vård som möjligt.Nu till verkligheten som Anders W Jonsson inte förstår eller rättare sagt inte kan förstå av naturliga skäl. Det finns något som är helt avgörande om vården av komplexa tillstånd och sjukdomar ska lyckas oavsett vem som behandlar.

Om cancer och andra svåra tillstånd i våra kroppar eller våra hjärnor överhuvudtaget ska kunna behandlas krävs det som alltid krävs för komplexa problem, en visuell överblick som är uppfunnen som ger den överblick som är nödvändig för att kunna utföra det som behövs i rätt ordning när vi inte kan se innanför skalet eller när information och byggstenar är många.

Människan kan helt enkelt inte lösa komplexitet utan hjälp av den visuella överblicken.


Här gör Anders W Jonsson misstaget att jämföra den fysiska vården med psykiska vården rakt av. Problemet är inte alls i första hand att legitimerad personal ska behandla psykets problem, nej problemet är mycket allvarligare. Psykets problem är mycket komplexa och kräver därför en visuell överblick som leder processen, den måste också vara möjlig att lära ut till den som ska lösa det komplexa problemet, och inom psykvården blir det patienten själv.

Innan Anders W Jonsson och andra med ansvar förstått denna naturlag är man, oavsett vilka ord man använder, en del av problemet och förvärrar situationen omedvetet genom att hävda en lösning som egentligen vilseleder och leder oss längre bort från lösningen.

Ta del av dessa artiklar och reflektera, det jag säger går helt enklet inte att bestrida. Det är visat tusen gånger om inom alla komplexa områden där människan löser komplexa problem med lyckade resultat. Det finns inte ett enda exempel på motsatsen, alltid en visuell överblick som skapats först inom det område där komplexiteten ska lösas. Alltid utan undantag!


http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/hur-staar-det-till-med-psyk-och-missbruksvaarden-egentligen-935289

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/manipulerar-psykologin-och-psykiatrin-sina-resultat-the-guardian-uppmaerksammar-939943


Anders Tedestrand