Riksdagen

Socialutskottet vill utreda ansvar för assistansersättning

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 14:20 CEST

Ska staten ta över kommunernas kostnader för assistansersättning till personer med funktionshinder? Det vill ett enigt socialutskott att regeringen ska ge Assistanskommittén i uppdrag att utreda.

Personer med funktionshinder har rätt till personlig assistans om de behöver det. Syftet är att ge den enskilde en möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

Om en person med funktionshinder behöver personlig assistans mer än 20 timmar per vecka har han eller hon rätt till assistansersättning från staten. Men de första 20 assistanstimmarna ska kommunen, inte staten, betala.

Socialutskottet konstaterar att många har kritiserat kommunernas och statens delade ansvar för kostnaderna för assistansersättningen.

Tilläggsuppdrag till Assistanskommittén

Assistanskommittén arbetar sedan juli 2004 på regeringens uppdrag med att göra en översyn av personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS).

Ett enigt socialutskott vill nu att regeringen snarast ger Assistanskommittén tilläggsuppdraget att analysera och redovisa för- och nackdelar med ett samlat kostnadsansvar och ansvar för en och samma huvudman, staten, när det gäller personlig assistans.

Bakgrunden till utskottets beslut är ett gemensamt förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Assistanskommittén ska avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2007.

För mer information: Ring Anders Bergene, föredragande i socialutskottet, på telefon 08-786 53 82.

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 19 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument: Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU7 Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén (S 2004:06)


Andra webbplatser:

Assistanskommittén
http://www.sou.gov.se/assistans/

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000