Mobilisering mot narkotika

Sociokulturell miljö viktig för ungas syn på droger

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 15:20 CET

Vid den pågående Mässan Sverige Mot Narkotika i Malmö presenterades idag resultaten från en studie av drogers betydelser i olika sociala och kulturella sammanhang. De resultat som presenterades är dels från en studie av unga latinamerikaner i ett svenskt miljonprogramsområde, dels slutsatser från en studie om backpackers.

Studien är en del i projektet “Att droga ibland” som omfattar ett antal delstudier. Studien är initierad av Mobilisering mot narkotika och leds av docent Philip Lalander vid SoRAD, Stockholms universitet.

Likheter och skillnader mellan kulturerna

Bägge studierna visar att den sociokulturella miljön har betydelse för hur man betraktar drogerna. Drogen i sig är bara en del av ett större livsstilssammanhang, ett sätt att hantera existentiella problem. Backpackerskulturen har sin gemenskap i att de är emot kapitalism, medan latinokulturen handlar mer om ambivalens, ursprung och social stigmatisering. Latinokulturen leder mer sannolikt till utslagning medan backpackerskulturens sätt att använda droger inte behöver få lika stora konsekvenser för framtida liv.

- Detta ger oss otroligt viktig kunskap för hur vi ska planera våra åtgärder och formulera våra budskap mot olika ungdomsgrupper, som har olika attityder och värderingar, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

Backpackerstudien innehåller intervjuer med 15 unga backpackers och miljonprogramsstudien inbegriper intervjuer med 13 unga latinamerikaner.

Resultaten från ytterligare två delstudier presenteras våren 2004: musikfestivalbesökare och människor som besöker klubbar i storstäderna.

Mobilisering mot narkotika
Vasagatan 8-10
103 33 Stockholm
Tel. 08-405 10 00