Livsmedelsverket

Sockerärter från Kenya bakom shigellafall

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 11:10 CEST

 

Allt talar för att det var sockerärter (sugar snap peas) från Kenya som orsakade de fall av Shigella dysenteriae som i början av sommaren drabbade omkring 50 personer på flera platser i landet.

Livsmedelsverket har tillsammans med Smittskyddsinstitutet utrett Shigellafallen i maj ooch början av juni.


- Vi misstänkte redan tidigt att smittan kom från kenyanska sockerärter men när en smitta väl konstaterats är det ovanligt att det finns något av det misstänkta livsmedlet kvar. Så var det även denna gång och vi har inte kunnat identifiera vilka partier som orsakat utbrottet säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket.


-Vi kommer att fortsätta en redan påbörjad diskussion med de stora frukt- och grönsaksgrossisterna om vilka möjligheter som finns att förhindra att sådana här utbrott upprepas, säger Lars Plym Forshell.


För konsumenten finns alltid möjligheten att koka sockerärterna. Då dör de flesta sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, virus och parasiter) som kan vara aktuella.

Ytterligare upplysningar:
Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare Livsmedelsverket, 018-17 55 82 eller 0709-24 55 82