Söderberg & Partners

SÖDERBERG & PARTNERS UTSER SEB TILL 2006 ÅRS ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PRODUKTER

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:11 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44853

SÖDERBERG & PARTNERS: SÖDERBERG & PARTNERS UTSER SEB TILL 2006 ÅRS ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PRODUKTER

Inledning
I Sverige emitterades det aktieindexobligationer till ett värde av sju miljarder 1998. 2006 uppgick volymen till nära 100 miljarder. Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter har blivit ett allt vanligare sparalternativ för privata och institutionella investerare, och konkurrerar idag med fonder och traditionell kapitalförvaltning. Söderberg & Partners har som oberoende aktör utvecklat en analysmetod för att bedöma kostnadseffektiviteten för investerare och därmed presentera ett underlag för investeringsbedömningar


Söderberg & Partners analysmetod och rating
Vi bedömde över 250 olika strukturerade produkter från ett tiotal arrangörer under 2006, som alla var tillgängliga för våra kunder att investera i. Bedömningen tar hänsyn till deltagandegrad, överkurs, courtage, löptid, genomsnittsvärden och vad som ingår i de olika index och underliggande marknader som en obligation följer. Vi värderar anskaffningskostnaden för den underliggande obligationen, och använder sedan stokastiska simuleringar där vi utgår från marknadshandlade (implicita) volatiliteter och korrelationer för att bedöma värdet på optionen. Vi jämför sedan den uppskattade kostnaden med dels andra produkter, dels alternativa placeringsalternativ för investeraren (som exempelvis fonder och aktier).

Utifrån detta sätter vi en rating på om produkten är Grön (marknadsmässigt eller bättre pris), Gul (lite dyr men OK pris) eller Röd (högre än marknadsmässigt). Vår rating är därmed endast en bedömning av kostnadseffektiviteten i produkten och inte av om vi tror den underliggande marknadsutvecklingen kommer vara positiv eller inte.

2006 års bästa arrangör är SEB
Vi motiverar valet av SEB som årets arrangör utifrån
Stort och attraktivt utbud
§ 40 betygsatta produkter under 2006 som varit tillgängliga för våra kunder
§ Stort val av underliggande marknader och investeringshorisont
Bra prissättning av produkterna
§ Stort antal produkter fick grönt betyg
§ Genomsnittsbetyg på 2,25 (3 står för grön, 2 för gul, 1 för röd)
Bra onlinelösningar för investerare
§ Kan följa produkterna online med villkor etc


2006 års runner-up är Garantum Fondkommission
Vi motiverar valet av Garantum som 2006 års runner-up utifrån Stort och innovativt utbud
§ 38 betygsatta produkter under 2006 som varit tillgängliga för våra kunder
§ Stort val av underliggande marknader och investeringshorisont
§ Stort utbud av alternativa lösningar som bästa-av, strategiobligationer etc
Bra prissättning av produkterna
§ Stort antal produkter fick grönt betyg
§ Genomsnittsbetyg på 2,18 (3 står för grön, 2 för gul, 1 för röd)
Bra onlinelösningar för investerare
§ Kan följa avkastning för underliggande index för alla produkter online
Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners bildades 2004 av Per-Olof Söderberg och en grupp analytiker från Carnegies avdelning Pension Consulting.

Idag är vi över 230 medarbetare och har kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Halmstad, Norrköping, Västerås, Örebro, Uppsala, Luleå, Sundsvall, Malmö, Uddevalla, Vallentuna, Skövde, London, och Malaga. Antalet kunder är idag över 80 000 individuella klienter och ca 4 000 företag.

Vår vision är att bygga det ledande försäkringsförmedlarföretaget i Sverige genom utveckling och förnyelse av pensionsbranschen.

För frågor kring analysen av strukturerade produkter kontakta Gustav Axehult.
E-post: gustav.axehult@soderbergpartners.se
Telefon: +44-207 038 84 23