Falkenbergs kommun

​Söderbron avstängd 3 april till 31 maj – så här förbereder sig Falkenbergs kommun

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 08:39 CET

Avstängningen av Söderbron i april och maj påverkar hela Falkenberg. 
– Vi har gjort flera insatser för att minska effekterna av brostängningen, men vi räknar ändå med bilköer och en rörig trafiksituation, säger Anneli Johansson, gatuchef på Falkenbergs kommun.

Söderbron är en av Falkenbergs mest trafikerade leder. Under en vardag passerar i snitt över 10 000 motorfordon.Broavstängningen påverkar därför inte bara trafiken i centrum utan också påfarterna till väg 767, gamla E6.

– Alla som reser i Falkenberg behöver tänka igenom hur man tar sig fram. Ju fler som går, cyklar eller åker buss desto kortare blir bilköerna. När köerna blir kortare underlättar vi för dem som verkligen behöver bilen, säger Anneli Johansson.

Att cykla är det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig fram i Falkenbergs tätort under avstängningen. Gång- och cykelbanan på Söderbon är öppen under nästan hela renoveringstiden. Falkenberg är en bra cykelstad. Det är få backar och på 10-15 minuter tar man sig till ganska många olika målpunkter inom tätorten.

– Vi hoppas att många väljer att möta våren på cykeln. I centrum kommer vi ha fler cykelställ än vanligt så det blir enkelt att hitta en cykelparkering, säger Anneli Johansson.

Tullbron blir dubbelriktad för buss i linjetrafik

Har man inte möjlighet att cykla är bussen ett bra alternativ. Falkenbergs kommun har ett gott samarbete med Hallandstrafiken för att bussarna ska påverkas så lite som möjligt av avstängningen.

– Med hjälp av trafikljus blir Tullbron dubbelriktad för buss i linjetrafik. För bilar är den enkelriktad som vanligt. Det finns även några nya busshållplatser i anslutning till tillfälliga pendelparkeringar. Hallandstrafiken ska även skicka ett prova-på-erbjudande till utvalda områden inom Falkenberg, säger Anneli Johansson.

Parkera bilen utanför centrum

För bilister som ska till centrum kommer det att finnas tillfälliga pendelparkeringar i nära anslutning till busshållplatser.

– Vi har inte fler vägar än vad vi har och det kommer med all säkerhet bli trångt. Har man möjlighet att ställa bilen utanför centrum underlättar det trafiksituationen och man slipper fastna i bilköer.

Därför ska Söderbron renoveras

Anledningen till att bron ska repareras är att övergångskonstruktionerna är i stort behov av att bytas ut. Det är en järnkonstruktion mellan vägen och bron. Arbetet är nödvändigt för att bron ska vara fortsatt säker för motortrafik.

Så tar du dig fram när Söderbron renoveras

 • Cykla eller åk buss
 • Följ orangea vägvisningsskyltar
 • Om du måste ta bilen - planera din bilresa
 • Parkera utanför centrum och gå sista biten

Här finns det tillfälliga busshållplatser

 • Dalsberg, läge C (Falkenberg station)
 • Violinvägen (Falkenberg station)
 • Lundbergsgatan (Herting)
 • Strandvägen (Herting)

Här finns tillfälliga pendelparkeringar

 • Falkenbergs IP
 • Skrea IP
 • Ishallen, Kristineslätt
 • Violinvägen, norr om Falkenberg station

Tillfälliga trafikregleringar att ha koll på

Väjningsplikt införs vid Ågatan och Hamngatan mot Brogatan
Väjningsplikt införs vid Kornettvägen mot Tågvägen

Så här har vi mätt trafiken på Söderbron

Trafiken på Söderbron mättes under en vecka i november 2017. Dygnstrafiken var då 9 700 passerande bilar vilket är ett medelvärde för hela veckan. På vardagar var snittet 10 700 passager och på helgdag 7 100 passager. Mest bilar var det på vardagar mellan klockan 16 – 17.

Kontaktuppgifter

Anneli Johansson, gatuchef Falkenbergs kommun
Mobiltelefon: 0721 43 59 79
E-post: anneli.johansson3@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".