Sveriges Byggindustrier

Söderköping går i bräschen för ägarlägenheter

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:28 CET

2009 infördes upplåtelseformen ägarlägenheter och nu pågår ett antal projekt runt om i landet. Bygget av ägarlägenheter på Storängsparken i Söderköping, är ett av de första i sitt slag i Sverige. Projektet visades idag i samband med att Sveriges Byggindustrier (BI) presenterar en färsk prognos om byggandet i Östergötland.

Dag Gunnarsson, VD på Bygg GG i Norrköping AB, byggare av projektet på Storängsparken på uppdrag av Gunnar Gunnarssons Fastighets AB, tillhör pionjärerna. Han beskriver ägar­lägenheter som ”radhus på höjden” där ägaren har full förfoganderätt över sin lägenhet.
– Ägarlägenheter är en mycket vanlig upplåtelseform i resten av världen och en väl beprövad boendeform. Vi tror att den kommer att etablera sig ordentligt även i Sverige, säger Dag Gunnarsson.

– I en undersökning från Novus framkommer att fyra av tio har hört talas om upplåtelseformen ägarlägenhet och en av tre skulle vara intresserad av att köpa och äga en. Det är främst möjligheten till självbestämmande i boendet som lockar för köp av ägarlägenhet, berättar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

Undersökningen visar också att en av tjugo helst skulle vilja bo i en ägarlägenhet. Sett i relation till bostadsbeståndet i landet så motsvarar det 270.000 lägenheter. För Östergötlands del skulle det betyda drygt 6.000 lägenheter.
– Det finns alltså en betydande potential för ägarlägenhetsmarknaden, konstaterar Björn Wellhagen. Vi bygger för få bostäder i landet och efterfrågan är stor. Ägarlägenheter skulle kunna öka bostadsbyggandet. Det krävs dock att uthyrningen av ägarlägenheter frikopplas från hyresregleringen, vilket skulle skapa incitament för att investera i fler ägarlägenheter. Fri hyressättning finns i Norge, där byggs fler bostäder än i Sverige och bostadsmarknaden fungerar bättre, fortsätter Björn Wellhagen.

En färsk konjunkturprognos från BI visar att det är bostadsinvesteringarna som ökar i Östergötland under 2011. Den totala bostadsinvesteringen i Östergötland väntas bli över 1,2 miljarder kronor under nästa år.
– Det är positivt att det är just bostadsinvesteringarna som ökar nästa år trots att de totala bygginvesteringarna minskar. Denna typ av ägarlägenhetsprojekt utgör en del av uppgången, säger Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI.

Hela Novus undersökning finner du på följande länk: http://www.bygg.org/Files/Husbyggnad/Allmanheten_om_agarlagenheter_nov_2010.pdf

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI, tel. 0708-99 58 65 eller Lars-Johan Blom, ansvarig för regionala prognoser på BI, tel. 0709-25 58 47


Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org