Den Nya Välfärden

Söderköpings kommun bröt mot upphandlingslagen vid köp av tvätteritjänster

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 10:38 CET

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Söderköpings kommun för att genom en otillåten direkttilldelning köpa tvätteritjänster direkt från ett statligt företag. Därmed sätts konkurrensen ur spel.

Kommunstyrelsen i Söderköping har tecknat ett avtal om att under minst tre års tid köpa tvätteritjänster från ett statligt företag för cirka fem miljoner kronor.

Enligt upphandlingslagen är kommunen skyldig att genomföra en annonserad upphandling, där alla intresserade aktörer ska ha möj­lig­het att delta med anbud. Detta har inte gjorts. Istället har kommunen beslutat att teckna avtal direkt med det statliga före­taget.

Söderköpings kommun har också ställt krav på att tvätteriets arbets­tagare i möjligaste mån ska vara lokalt rekryterade. Inte heller detta är tillåtet.

- Kommunens agerande strider mot svensk lag och unionsrättens grundläggande principer. Detta är allvarligt. Förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för tvätteritjänster har härigenom snedvridits. Det finns därför anledning att rikta kritik mot kommunen, säger Per Eklund, ledamot i Konkurrens­kommissionen.

Läs utredning PM 2 KKO 15-038 här.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 700 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand-Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Per Eklund, tidigare hovrättsråd och statsstödsexpert, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.