Stockholms stad

Södermalms kommunala förskolor höjer resultatet ytterligare

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:53 CEST

Nio av tio Södermalmsföräldrar är som helhet nöjda med sitt barns förskola, upplever att barnet blir väl bemött och att barnet känner sig trygg på förskolan. Det visar årets förskoleundersökning som Stockholms stad genomfört.

– Vårdnadshavarna på Södermalms kommunala förskolor är mer nöjda än vad man generellt är i staden, och inom nästan alla frågeområden är de mer nöjda i år jämfört med tidigare år, säger Lena Kullberg-Boman, avdelningschef förskola.

– Det är glädjande att Södermalms kommunala förskolor håller hög klass, säger Anders Göransson (S), nämndordförande på Södermalms stadsdelsförvaltning. Det långsiktiga utvecklingsarbetet har gett resultat.

Förskoleundersökningen visar också att det generellt inte finns några skillnader i andel nöjda vårdnadshavare till flickor eller pojkar. Inom området pedagogiska miljöer har nöjdheten ökat mest i år. Även om nöjdheten har ökat inom områdena kulturutbud och hur vi synliggör utveckling och lärande så behöver vi fortsätta vårt utvecklingsarbete inom dessa områden.

Fler vårdnadshavare svarat jämfört med tidigare år
‒ Förskoleundersökningen är ett viktigt underlag för oss att fortsätta utveckla kvaliteten i förskolan. Vi vill därför tacka alla som svarat som hjälper oss i den uppgiften, säger Lena Kullberg-Boman.

Undersökningen bifogas.

Kontaktperson
Lena Kullberg-Boman, avdelningschef förskola,
lena.kullberg-boman@stockholm.se, 08-508 13 147

Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd
anders_goransson@telia.com 076-844 87 88