Länsstyrelsen i Södermanlands län

Södermanlands län tecknar nytt samarbetsavtal med Leningradregionen i Ryssland

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:52 CET

En delegation från Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län besöker den 27 - 28 februari Leningradregionen i Ryssland.

Syftet med besöket är bl a att diskutera vad som hittills har uppnåtts inom ramen för det samarbete som startade mellan de båda länen 1998 och hur samarbetet ska bedrivas framöver.

Ett nytt samarbetsavtal för åren 2007 - 2009 ska undertecknas.

Samarbetet den kommande treårsperioden är inriktat främst mot förbättrad livskvalitet och att stimulera handeln. Utbytet inriktas på följande områden, regional utvecklingspolitik, näringslivsutveckling, infrastruktur, högskola, sjukvård, folkhälsa och social omvårdnad. Dessutom kommer samarbete att ske inom områden turism och ungdomsfrågor.

På delegationens program står överläggningar med Gunnar Klinga, Sveriges generalkonsul i S:t Petersburg samt med Valery Serdyukov, regionens guvernör och Kirill Polyakov, den lagstiftande församlingens ordförande. Delegationen återvänder till Sverige den 28 februari.

Delegationen består av Marita Bengtsson, ordförande Regionförbundet Sörmland, Bo Könberg, Landshövding Södermanlands län, Göran Norberg, förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland, Annika Gamsäter, Regionförbundet Sörmland, Caj Möllergren, biträdande länsråd, Länsstyrelsen Södermanland och Ann Wikström, Länsstyrelsen Södermanlands län.

För kommentarer kontakta:

Marita Bengtsson
Ordförande Regionförbundet Sörmland
070 - 512 20 82

Bo Könberg
Landshövding
070 - 379 56 56

För mer information kontakta:

Annica Gamsäter
Regionförbundet Sörmland
070 - 666 41 53

Caj Möllergren
Bitr länsråd, Länsstyrelsen Södermanland
070 - 605 45 25