Rikspolisstyrelsen

Söderortspolisen fortsätter satsningen på gatufrid och trygghet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 13:32 CEST

Söderortspolisen fortsätter sina insatser för att bevara gatufriden och öka allmänhetens säkerhet på platser där det tidigare visat att brott ofta begås i form av hot, våld och rån. Ett 40-tal poliser avsätts på heltid från den 7 oktober.

Målsättning med insatsen under oktober är att med ökad synlighet reducera brottsligheten samt uppnå en högre andel uppklarningsprocent av eventuellt begångna brott. Begångna brott skall utredas med mycket långtgående förstahandsåtgärder.
Insatsen ska i huvudsak koncentrera sig mot de områden där allmänheten löper större risk än annars att bli offer för våldsbrott såsom misshandel, sexualbrott, ofredande, olaga hot och väskryckningar m.m. eller där det förekommer skadegörelser och brott mot knivlagen.

Underlaget för de riktade insatserna har ett problemorienterat fokus. Ett övergripande analysarbete har kunnat identifiera brottskoncentrationer i tid och rum och dominerande tillvägagångssätt. Med analysen som underlag avdelas ett 40-tal poliser som på heltid från och med den 7 oktober kommer att öka bevakningen i kriminellt belastade områden. Den sammantagna bilden av brottsligheten används för att maximera resurserna, ett brottsreducerande koncept som visat sig hålla hittills.

Kontaktperson:
Thomas Gutke, Söderortspolisen
Tfn 08-401 20 22 eller 0708-71 25 49