Södertälje kommun

Södertälje kommun kraftsamlar för hållbar arbetshälsa

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:30 CEST

Under hösten startar ett treårigt projekt, ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Syftet är att öka frisknärvaron i prioriterade yrkesgrupper inom social- och omsorgssektorn och utbildningssektorn.

I Sverige ökar sjukfrånvaron inom vissa yrken och Södertälje kommun är inget undantag. Under våren har därför kommunen tagit ett krafttag kring frågan.

– Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro, säger Södertäljes personaldirektör Johan Lefverström. Att våra medarbetare är friska och på jobbet är en förutsättning för att Södertäljeborna ska få bra  verksamhet och service.

– Som en stor arbetsgivare pågår alltid ett löpande arbete kring arbetsmiljö och hälsa. Men nu väljer vi att sätta extra fokus på de yrkesgrupper där sjukfrånvaron ökat allra mest, säger Johan Lefverström.

Projektet kommer att pågå mellan oktober 2015 och 2018, och projektets aktiviteter ska utgå från forskning kring vad som är utmärkande för en hälsosam arbetsplats.

Mer information:

Johan Lefverström, personaldirektör, 08-523 039 11, johan.lefverstrom@sodertalje.se

Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se

Södertälje är ingen vanlig svensk kommun. Sedan urminnes tider är Södertälje en knutpunkt där tätort möter landsbygd, där motorvägar korsar järnväg. En viktig handelsplats, där världsomspännande bolag möter småföretagare. Södertälje kommun utsågs av KIOS - karriärföretagen till en av 20 mest intressanta offentliga arbetsgivare 2015.