Stockholms Läns Landsting

Södertälje sjukhus – lämnar överskott (Södertälje sjukhus)

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 09:43 CEST

Södertälje sjukhus redovisar i tertialbokslutet (per 31 augusti) ett överskott med 22,8 miljoner kronor.


I jämförelse med budgeten för motsvarande period innebär detta att överskottet uppgår till 12,8 miljoner kronor.
-Det är glädjande att kunna bidra med ett positivt resultat när så många kurvor pekar åt fel håll för landstingets sjukvård, säger sjukhusdirektör Curt Brandt.

-Jag ser resultatet som en bekräftelse på den styrbarhet som är möjlig vid ett medelstort sjukhus och naturligtvis har personalens stora engagemang betytt mycket för resultatet.

-Resultatet innebär också att vi har en god grund att stå på när vi nu planerar för en fortsatt utveckling av sjukhuset, säger Curt Brandt.

För ytterligare information kontakta:
Sjukhusdirektör Curt Brandt
Södertälje sjukhus
Tfn 08-550 240 03Senast publicerad den 2003-09-25
Kontaktperson: Curt Brandt
Ansvarig utgivare: Anne Lindblom