Företagarna Stockholms län

Södertäljes mest företagarvänliga politiker 2014 är Veronica Wästergård (kd) och Boel Godner (s)

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 19:56 CEST

Under ett lunchmöte idag i Axa Sportcenter utsågs Södertäljes mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Södertälje-Nykvarn. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Södertälje står för 24 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition och valen av Boel Godner (s) och Veronica Wästergård kändes helt rätt.

”Boel har under sin tid i majoritet satt företagarfrågor högre upp på agendan och besöker regelbundet företagare i kommunen” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

”Veronica har inte bara skrivit i media till företagares fördel utan även hon gjort ett stort antal företagsbesök. Att hon är också ett fan av LOVen ser som ett vinnande koncept.”, fortsätter Emma.

Under den efterföljande diskussionen framkom mycket frustration från företagare på plats över att trots att den politiska viljan finns så är det oerhört svårt att få den kommunala infrastrukturen att fungera och att få snabba svar från kommunen. Detta är en avgörande fråga för att det lokala företagarklimatet ska bli ännu bättre framöver och kräver krafttag.

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 08-501 066 02


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.