Trafikverket

Södertörnsleden ett steg närmare byggstart

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2011 14:32 CEST

Trafikverket har fastställt arbetsplanerna för två delsträckor av Södertörnsleden. Detta innebär att vägen kan börja byggas när besluten vunnit laga kraft och detaljprojektering och upphandling av entreprenörer utförts. Södertörnsleden innebär en investering på totalt 2,9 miljarder kronor.

- Södertörnsleden har diskuterats i många år. Ambitionen är att anpassa den efter områdets unika natur så att den inte blir en barriär utan så långt möjligt en del av landskapet, säger Per-Olov Karlsson, chef för Investering på Trafikverket i Stockholm.

Den starka utvecklingen i södra Stockholmsregionen gör Södertörnsleden till en efterfrågad väg som behövs för att korta bilkörena och möjliggöra nya satsningar i de stora kommunerna i södra stockholmsregionen. När leden är färdigbyggd kopplas den samman med Förbifart Stockholm och ger tillsammans med Förbifarten och Norrortsleden en yttre tvärled runt Stockholm. Arbetsplanerna som Trafikverket nu fastställt avser Södertörnsleden delsträckorna Botkyrkaleden och Haningeleden 1.

Med en utbyggd Södertörnsled förkortas restiden mellan E4/E20 i Vårby och väg 73 i Jordbro och en stor del av trafiken flyttas från tätbebyggda bostadsområden . Trafiksäkerheten höjs genom att Glömstavägen, Storängsleden och Lännavägen blir lokalväg för biltrafik, bussar, gående och cyklister samt att trafikmängden minskar radikalt och den tunga trafiken försvinner i princip helt från väg 259.

Den östra delen av Södertörnsleden, Haningeleden 1, går genom vackra grönområden och naturreservat. Vägen kommer här att anpassas till landskapsbilden och planeras så att omgivningarna påverkas så lite som möjligt av det intrång som en ny väg ofrånkomligen innebär. Flera miljöförstärkande åtgärder planeras längs hela sträckan, bland annat byggs passager för gående, cyklister och vilt, reningsdammar och bullerskydd.

För mer information kontakta:
Per-Olov Karlsson, chef för Investering region Öst/Stockholm, tel. 070-515 64 56
Ylva Aller, chef Samhälle kortsiktig planering region Öst/Stockholm, tel. 070-322 19 36
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se