Rikspolisstyrelsen

Södertörnspolisen "drar åt säcken" runt pendeltågsmarodörer

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:12 CEST

Polisen inom Södertörns polismästardistrikt fortsätter sina insatser för att gripa de personer som genomför sabotage och skadegörelse mot pendeltågstrafiken på Södertörn och lösningen närmar sig.
Södertörnspolisens arbete med att identifiera och gripa de personer som den senaste tiden begått grova brott mot pendeltågstrafiken på Södertörn har under senaste dygnet varit mycket effektivt.

Genom fortsatta analyser och bearbetningar av underrättelseinformation har ett antal brottsaktiva ungdomar utkristalliserats. Informationsmaterialet består bl a av vittnesuppgifter från personer som haft intressanta uppgifter att lämna till polisen. Polisen undersöker nu dessa ungdomar närmare.

Södertörnspolisen är samtidigt ytterst tacksam för att få in ytterligare information från personer som kan ha gjort intressanta iakttagelser eller sitter inne med intressant information. Tror man att man har intressant information är vi tacksamma för om man ringer Södertörnspolisens särskilda tipstelefon, tfn 08-401 79 79 (dygnet runt).

Under tisdagens övervakning av pendeltågstrafiken utfördes hundratals visitationer enligt polislagens § 19 mot ungdomar som kunde misstänkas ha brottsliga intressen. Visitationerna syftade till att hitta brottsverktyg som kunde användas vid t ex skadegörelse, vilket polisen även gjorde.

Övervakningen av pendeltågstrafiken kommer att fortsätta och sker bl a genom en kombination av civilklädda poliser och uniformerade poliser. Denna övervakning har även resulterat i att tre ynglingar under onsdagseftermiddagen greps vid Ösmo pendeltågsstation som misstänkta för förberedelse till rån. En fjärde flydde men är identifieerad.

Vid 14.00-tiden på onsdags eftermiddagen utförde troligen några barn i ca 11-årsåldern ett sabotage mot ett pendeltåg i höjd med Haninge station. Sabotaget bestod av att de lagt en stålkula på rälsen som skadade räls och ett hjul på tåget. Det aktuella tåget fick tas ur trafik för reparation.

Under onsdagen genomfördes på Nynäshamns polisstation ett möte mellan bl a polis, kommuner från Södertörn, SL, Citypendeln samt bevakningsföretag som SL anlitar. Syftet med mötet var att gemensamt stämma av vad som gjorts, vad som görs och vad man inför framtiden gemensamt kan ha för strategier för att motverka nya liknande händelser. Möte kunde bl a konstatera att problemet med ungdomar som begår brott är omfattande och att hela samhället, alltså bl a myndigheter men även föräldrar och andra ungdomar och vuxna, har ett ansvar för att sätta gränser och säga ifrån. Alltså att våga reagera.

- Vi måste samtidig försöka förbättra och effektivisera informationsutbytet mellan våra organisationer och vid dagens möte har vi just därför utbytt informationskanaler inför framtiden säger polismästare Jan-Olov Onshagen, chef för Södertörnspolisen i en kommentar efter mötet.

- Vårt möte har också bl a resulterat i att vi återigen ska träffas den 1 november 2004 för att stämma av och följa upp det arbete som kommer att bedrivas under den närmsta tiden. Nyckelordet för framgång är nämligen intensifierad samverkan avslutar Jan-Olov Onshagen.

Frågor besvaras eller förmedlas av Mats Nylén, informationsansvarig vid Södertörns polismästardistrikt, tfn 08-401 70 72 samt 070-377 76 99.

Text: Mats Nylén