Västra Götalandsregionen

Södra Älvsborgs Sjukhus anmäler idag ett patientärende till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:03 CEST

En patient opererades den 23 april 2007 för grå starr i höger öga. Vid efterkontroll den 7 maj noteras att patienten har ett oväntat brytningsfel. Kontroll av dokumentation i samband med operationen visar att en lins med annan styrka än den avsedda opererats in.

Patientens brytningsfel korrigerades vid ny operation den 13 juni 2007.

Händelsen har föranlett formell händelseanalys, i denna redovisas orsaker till händelsen och även vidtagna åtgärder för att förhindra upprepning.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Sjukhuset anmäler händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård kunnat drabbas av allvarlig skada. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten, en objektiv utredning av händelser görs och det ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt.

För ytterligare information, kontakta
Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn vxl 033-616 10 00