Västra Götalandsregionen

Södra Älvsborgs Sjukhus anmäler idag ett patientärende till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:46 CEST

 

Södra Älvsborgs Sjukhus lämnar idag en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Anmälan avser en person som behandlades i psykiatrisk öppenvård för psykiska problem. Trots täta öppenvårdskontakter tog patienten sitt liv.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Biträdande chefläkare anmäler händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient tagit sitt liv inom 4 veckor efter kontakt med sjukvården. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten, en objektiv utredning av händelser görs och det ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning. Ett annat syfte är att patienten och/eller dennas närstående ska får klarhet i vad som har hänt.

 

Kontaktperson: Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn 033-6161000