Sunne kommun

Södra Borgeby skola avvecklas 2012

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:02 CET

Södra Borgeby skola avvecklas 2012. Från och med hösten 2011 tas inga nya barn in. Bildningsnämndens beslut 1 november 2010 överlämnas som information till Sunne kommunfullmäktige, 29 november.

– Vi har haft en öppen dialog med föräldrarna där alla åsikter fått tillfälle att föras fram. Diskussionerna om hur vi ska anpassa våra skollokaler till färre elever har pågått sedan i februari, säger bildningsnämndens ordförande, Lena Gynnemo (C). Antalet elever i grundskolan minskar med 30 procent på tio år i Sunne. De åtta skolorna utanför centrala Sunne blir för många. För stora resurser från själva verksamheten går till skolbyggnader. Det betyder att en skola måste bort.

– Södra Borgeby skola är den som har störst och mest akuta behov av renovering. Det är heller ingen glesbygdsskola, eftersom den bara ligger fyra kilometer från tätorten. Det avgjorde vilken skola bildningsnämnden nu beslutat att avveckla. Politiker och tjänstemän har vid fyra tillfällen, från maj till oktober, haft träff med föräldragruppen på Södra Borgeby skola. Lena Gynnemo har också svarat på frågor i kommunfullmäktige och pratat med skolans personal.

– Jag har stor respekt och förståelse för de argument som förts fram, men vi i nämnden måste ta ansvar för helheten. Vi har inte ekonomi för att behålla alla lokalytor. Att lägga ner en skola är ett tufft beslut att ta, men vi måste ta hänsyn till hela kommunen. Det fanns ett motförslag från Kerstin Sundén Bergqvist (M) om att avvakta nedläggningen och först göra en totalöversyn av hela grundskolan och en eventuell ny Östra skola. För att kunna bygga en Östra skola skulle även skolorna i Bäckalund, Rottneros och Klätten (Stöpafors) behöva avvecklas, anser socialdemokraterna och centern.

– Det är inte aktuellt för majoriteten i bildningsnämnden att ta ett sådant beslut. Sunne har absolut flest glesbygdsskolor i Värmland tillsammans med Årjäng. Vi har sagt att vi ska värna om glesbygdsskolorna i Sunne. Förslaget att avveckla Södra Borgeby fick sju röster, Kerstin Sundén Bergqvists förslag fick två röster. En ledamot avstod att rösta och en var frånvarande utan ersättare.

Har du frågor kontakta gärna Lena Gynnemo Ordförande bildningsnämnden, Sunne kommun Tel 0565-163 71, 070-774 01 97 Ola Persson Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun Tel 070-672 50 27

Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi att göra Sunne så sagolikt som möjligt. Huvudmålet är att öka antalet invånare till 15 000. Har vi nöjda medarbetare, medborgare och företagare blir alla goda ambassadörer och fler vill stanna kvar eller flytta till Sunne.