Södra Skogsägarna

Södra Cell investerar 380 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:46 CET

Södra Cells styrelse har idag tagit beslut om investeringar på sammanlagt 380 miljoner kronor. Ökad produktion av en särskilt efterfrågad massaprodukt samt tre nya vindkraftverk är de viktigaste delarna i investeringspaketet.

Efter ett starkt bokslut 2006 fortsätter Södra Cell att investera för framtiden. Den största delen i dagens investeringspaket på 380 miljoner kronor utgörs av de åtgärder som ska genomföras vid Södra Cell Värö för att öka produktionen av Black, en stark massa baserad på gallringsved som är en av de mest efterfrågade från Södra Cell. En skopress i torkmaskinen och förbättringar i kausticeringsanläggningen till ett värde av 220 miljoner kronor ska ge förutsättningar att öka produktionen av denna massa med 25 000 årston. Den nya utrustningen, som ska tas i drift under våren 2008, innebär dessutom en energibesparing.

Södra Cells satsningar på energi fortsätter också med beslutet att bygga tre vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 6 MW i anslutning till massabruket i Värö. De nya kraftverken beräknas köra igång under 2009 och representerar tillsammans en investering på 81 miljoner kronor. Under de senaste tre åren har Södra Cell installerat nya turbiner vid de tre svenska bruken till ett sammanlagt värde av 580 miljoner kronor.

- Försäljning av energi har blivit en allt viktigare inkomstkälla för oss och i klimateffektens tid känns det också meningsfullt att kunna bidra med tillskott av energi från förnybar råvara, säger Södra Cells vd Sten Holmberg.
- Satsningen på vindkraft i anslutning till våra bruk, där vi har både ledningsnätet och kompetensen, är ett naturligt steg vidare.

Bland de övriga delarna i Södra Cells aktuella investeringspaket märks utrustning för att öka användningen av barkpulver i mesaugnen vid Södra Cell Mönsterås. Denna investering är värd 20 miljoner kronor och innebär att användningen av biobränsle ökar, till förmån för minskad oljeförbrukning.


Ytterligare information:
Sten Holmberg, vd Södra Cell, 0470-856 55
Per Braconier, informationsdirektör Södra, 0470-856 23