Södra Skogsägarna

Södra förvärvar sågverksföretaget Baro Wood

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 12:58 CET

Södra har idag slutit avtal med Barony AB om förvärv av samtliga aktier i sågverksföretaget Baro Wood AB. Baro Wood omsätter 180 MSEK per år, har 45 anställda och sågar en volym om 80 000 kubikmeter per år. I verksamheten ingår hyvleri, tryckimpregnering och pelletstillverkning.

Barony har sett det som nödvändigt att finna en köpare som kan erbjuda personalen och sågverket vid Viresjö utvecklings- och karriärmöjligheter utöver de som är möjliga i ett enskilt företag. Södras tillgång till råvara tack vare en stark medlemsanslutning i området har spelat in och är av avgörande betydelse för sågverkets framtid.

- Jag är mycket glad över att göra denna affär med Södra eftersom det är ett företag jag känner stor respekt för. Att sågverket blir en del av ett mycket stort trämekaniskt företag lägger grunden till fortsatt expansion i Viresjö, säger Gustaf Adelswärd, ägare till Barony AB.


- Jag är helt övertygad om att den kompetenta och hängivna personal som arbetar i Viresjö kommer att ta till vara de möjligheter som erbjuds och även svara upp till de krav som ställs i det större företaget. Det är i alla avseenden ett friskt och starkt företag jag nu överlåter till Södra Timber, fortsätter Adelswärd.

- Baro Wood är ett bra företag som geografiskt ligger bra till för en expansion för Södra Timber. Vi ser att vi behöver mer försågning av furu och specialiserad furuproduktion. Det får vi genom förvärvet, säger Södra Timbers VD, Peter Nilsson.

I samband med övertagandet av Baro Wood kommer Södras sågverk i Mönsterås övergå till ren granproduktion. Något som väntas ske efter sommaren. I dag sågar Södra Timber Mönsterås både gran och furu.

- Vi har i dag ett logistikkoncept på den svenska marknaden med sågverket i Kinda som bas. Baro Woods inriktning mot furu och tryckimpregnering kompletterar våra leveranser från Södra Timber Kinda och stärker vår position på marknaden, säger Peter Nilsson.

- Vi ser väldigt positivt på utvecklingen av verksamheten både vad det gäller försågning och tryckimpregnering, fortsätter han.

Södra Timber tar över Baro Wood den 1 mars då samtidigt ett namnbyte sker till Södra Timber Åtvidaberg.

En presskonferens hålls klockan 15.00 på Viresjö Såg, Åtvidaberg.
Vägbeskrivning: väg 134 cirka 7 km söder om Åtvidabergs centrum.

För mer information kontakta:
Gustaf Adelswärd, VD, Barony, 070-375 14 02
Peter Nilsson, VD, Södra Timber, 0470-856 93
Per Braconier, informationsdirektör, Södra, 0470-856 23

Skogsindustrikoncernen Södra med 3 700 anställda omsatte i fjol 15,9 miljarder kronor och redovisade ett resultat efter finansnetto på 1 544 MSEK. Affärsområdet Södra Timber med 900 anställda omsatte i fjol 3,1 miljarder kronor och redovisade ett rörelseresultat på 270 MSEK.

Barony är koncernmoder till Baroniet Adelswärd AB och BARO WOOD AB. BARO har fram till nu ägts av familjen Adelswärd sedan grundandet 1947. Baroniet äger och förvaltar lantbruks- och skogsfastigheter i södra Östergötland omfattande 23 000 hektar och kommer fortsatt att ägas av familjen Adelswärd