Södra Skogsägarna

Södra gör långtidstest med biodiesel

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 09:54 CEST

Södra har startat ett tvåårigt projekt där biodieseln RME, raps metyl ester, testas i sex fordon. Projektet syftar till att visa vilken effekt en övergång till biodieseln RME skulle ha på miljö, ekonomi och fordon.

- Årligen förbrukas stora mängder diesel i de cirka 150 fordon som finns ute på sågverken och vid de tre svenska massabruken samt de 20-talet lastbilar som finns i det egna åkeriet. Detta blir ett led i att minska klimatpåverkan, säger Åsa Forss, projektledare på Södra.

Bränslet håller standarden EN14214 och levereras av Energigårdarna i Eslöv, där det produceras i Energigårdarnas egen anläggning. Rapsen odlas på de svenska fälten i närheten. RME-processens energibehov tillgodoses av en halmpanna och de egna vindkraftverken och åkeriet som levererar RMEn till tankställena kör på bränslet.

- Energigårdarna står för ett helhetskoncept som ger ett mervärde. Dels genom att produkten är miljövänligt producerad, dels genom att vi kan hyra tankställen av dem på de fem ställen där vi behöver bränslet, säger Åsa Forss.

Testet inleddes i januari i år då de första fordonen tankades med 100 % RME. Södra har tre lastbilar med i projektet, två Scania och en Volvo. Tre truckar ingår också i projektet i samarbete med Volvo Penta. Fordonen som berörs kör i trakterna av Mörrum, Älmhult, Ullared och Värö, platser som håller sig inom rimligt transportavstånd för den närproducerade RMEn från Skåne.

- Scania följer projektet och är måna om att fordonen ska fungera felfritt. De garanterar driftsäkerheten vid körning på 100 % för samtliga lastbilar med enhetsinsprutare, informerar Åsa Forss.

Goda resultat i utvärdering
Hittills har testet visat goda resultat. Bilarna har fungerat normalt med RME i tankarna.

- Vi tycker oss märka en något ökat bränsleförbrukning, men den är lägre än de 5 % som man normalt räknar med för RME. En mer omfattande utvärdering görs efter att testet avslutas i januari 2011, berättar Åsa Forss.

Mer om RME
RME är en biodiesel som bildas när rapsolja får reagera med metanol och kaliumhydroxid.

För att klara vintertemperaturer på -20 grader tillsätts vinteradditiv vintertid, annars skulle RMEn börja bli trögflytande vid -5 grader.


Ren RME är en biologiskt nedbrytbar produkt med mycket mindre klimatpåverkan än för konventionell diesel.

De flesta fordonstillverkare accepterar endast RME av europastandarden EN 14214.

När det gäller serviceintervallet så rekommenderas ofta tätare intervall för byte av bland annat bränslefilter eftersom RMEn kan lösa upp slangar eller smuts i bränslesystemet. Man bör kolla med sin leverantör vad de rekommenderar.

I Sverige har all diesel en låginblandning av minst 5 % RME.

För mer information, kontakta gärna:
Åsa Forss, projektledare för Forskning och Utveckling på Södra, 0730-725 176
Per Braconier, informationsdirektör, 0705-345 166