Svenska FSC

Södra ny medlem i FSC

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 12:05 CEST

Södra har blivit medlem i Svenska FSC.

- Att Södra nu är medlem i FSC innebär att vi nu får en aktiv representation för drygt hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. Därför är det mycket glädjande att FSC växer med Södra, säger Lina Bergström, verksamhetsansvarig på Svenska FSC.

Med Södra ombord i FSC stärks förankringen av denna certifiering i privatskogsbruket. Södra är en ekonomisk förening med 52 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar, vilka tillsammans äger 37 000 skogsgårdar.

- Som medlem i FSC kan vi aktivt påverka anpassningen av FSC-standarden så att den blir mer tillämpbar för mindre markägare. Det är viktigt för oss, säger Urban Eriksson, skogsdirektör på Södra.

Det var den kraftigt ökande efterfrågan på FSC-certifierade produkter som blev det avgörande skälet för Södra att satsa mer på FSC. Södra räknar med att certifieringsprocessen ska vara klar i sommar.

För att bättre kunna anpassa FSC-standarden till privatskogsbrukets förutsättningar pågår nu ett projekt inom Svenska FSC att ta fram förslag på svenska indikatorer för småskaligt skogsbruk.

Den bolagsägda skogen är i princip redan FSC-certifierad idag. Den privatägda skogen på mindre fastigheter utgör därför den största utvidgningspotentialen för FSC i Sverige. Globalt finns FSC i 81 länder och omfattar 109 miljoner hektar FSC-certifierad skogsmark.

För mer information kontakta:

Lina Bergström, verksamhetschef för Svenska FSC. Tel: 0701- 46 38 67, 018-14 15 26.

Forest Stewardship Council, FSC, är en internationell ideell oberoende medlemsorganisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter med regler som omfattar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. I Sverige är ca hälften av skogsmarken, eller drygt 10 miljoner hektar, FSC-certifierad. FSC är det enda certifieringssystemet som stöds av miljöorganisationerna och andra frivilligorganisationer. Svenska FSC har 40 medlemmar.

Läs mer på www.fsc-sverige.org och www.fsc.org