Södra Skogsägarna

Södra och Rörvik avtalar om timmerbyte

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:05 CEST


Södra och Rörvik inleder ett samarbete om timmerbyte på gran och furu. Det gäller sågarna Södra Timber Kinda och Rörviks, Boxholm Timber AB, som från och med augusti 2006 kommer att renodla produktionen och endast såga gran respektive furu. På sikt leder förändringen till sänkta produktionskostnader och stärkt betalningsförmåga för timret.


Södra Timber Kinda och Rörviks Boxholm Timber sågar båda i dag ungefär 220 000 kubikmeter sågad vara och har ungefär samma fördelning av tall- respektive grantimmer. För att stärka den lokala sågverksindustrin i Östergötland har företagen beslutat var för sig att renodla produktionen. Från och med augusti kommer Södra Timber Kinda att endast såga gran och Boxholm Timber att såga furu. Företagen kommer att fortsätta köpa timmer på vanligt sätt genom sina inköpsorganisationer. Bytet av timmer mellan företagen sker sedan i nästa steg. Sågarna är geografiskt belägna så att renodlingen kan göras utan större merkostnader i transporter.

- Genom förändringen stärker vi sågverksindustrin i regionen. Trädslagsrena sågverk ökar produktiviteten, vilket ger lägre kostnader som stärker lönsamheten. På sikt leder förändringen till stärkt betalningsförmåga för timret, säger Albert Eliasson, chef för Södra Skog Region Öst.

Sågtimret från skogarna i norra Småland och Östergötland består totalt av hälften talltimmer respektive grantimmer.
- Tack vare att sågverken i dag sågar ungefär lika mycket gran respektive furu, blir den totala balansen mycket bra, säger Albert Eliasson.

För ytterligare information
Albert Eliasson, chef för Södra Skog Region Öst, 070-629 43 74
Lars-Erik Johansson, råvaruchef i Rörvik, 070-666 34 72