Institutet för språk och folkminnen

Sök pengar till insatser för minoritetsspråken

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 16:09 CET

Institutet för språk och folkminnen kommer även i år att fördela 3,5 miljoner kronor till projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Målet med bidragen är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt språk. Projektpengarna kommer bland annat att fördelas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråken och institutet kommer särskilt att främja projekt som har fokus på barn och ungdomar.

– Intresset är stort. Vi brukar få in ansökningar till många olika spännande projekt. I år hoppas vi att fler söker bidrag för lite större och mer långsiktiga projekt, säger Christian Mattsson som leder beredningsarbetet vid institutet.

Ansökan om projektmedel ska ha inkommit till Institutet för språk och folkminnen senast den 3 mars 2014.

Information och ansökningsblanketter finns på www.sofi.se/statsbidrag.

Kontaktperson

Christian Mattsson, tfn: 08-442 42 03, e-post: christian.mattsson@sprakradet.se


Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.