Kultur i Väst

Sök till Kultur i Västs armkroksresor

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 08:53 CET

Nu lanserar Kultur i Väst armkroksresor, för konst- och kulturutövare i Västra Götaland. Här får bland andra musiker, bildkonstnärer och dansare en möjlighet att åka ut i världen, till exempel till en konferens eller en festival.

Under 2016 kan utövare inom dans, konst, musik, litteratur, film, arkitektur eller teater söka en rad olika resor, bland annat till Barnboksmässan i Bologna och till en dansfestival i tjeckiska Pilzen. De som antas får sedan resa tillsammans, i armkrok, med en konsulent från Kultur i Väst.

– En armkroksresa är en chans till ny kunskap och internationella kontakter. Vi omvärldsbevakar ett konstområde tillsammans, och kan få ett slags gemensam kartbild. Dessutom kan vi lära oss mer om varandras yrkesroller, säger Petra Johansson, konstkonsulent på Kultur i Väst.

Konceptet är lånat från Riksutställningar som under flera år genomfört armkroksresor där man rest med anställda på museer och institutioner ut i världen.

– Under flera år har vi velat göra någonting liknande själva, och är jätteglada att äntligen kunna köra igång. Vi hoppas att många tar chansen och söker! säger Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Kultur i Väst.

Efter resan ska utövarna dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser, antingen i en skriven artikel eller i någon annan form, till exempel film.

Mer information och länk till ansökningsformulär finns på Kultur i Västs hemsida www.kulturivast.se

Kontakt

Petra Johansson, konstkonsulent, Kultur i Väst, mobil 0738 21 00 01
Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent, Kultur i Väst, mobil 070 349 21 56


Kultur i Västs armkroksresor 2016

Barnboksmässan i Bologna – La Fiera del Libro per Ragazzi, Bologna, Italien
Resdatum: 3–5 april
Antal platser: 1

Spring forward – dansfestival, Pilzen, Tjeckien.
Resdatum: 20–23 april
Antal platser: 1

On the edge – the world festival of theatre for young audiences, Birmingham, Storbritannien
Resdatum: 2–9 juni
Antal platser: 1

Podium Festival – kammarmusikfestival, Essingen, Tyskland
Resdatum: 18–21 april
Antal platser: 1

ITAC3: The third International Teaching Artist Conference – konferens om praxis för deltagande i konsten, Edinburg, Skottland
Resdatum: 3–5 augusti
Antal platser: 1

Mahatat och CLUSTER Cairo – möte med konstorganisationer, Kairo, Egypten
Resdatum: oktober 2016, specifikt datum kommer
Antal platser: 2

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se