VHS Verket för högskoleservice

Sökande till högre utbildning vårterminen 2006

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 12:55 CET

Nästan 30 000 personer har anmält sig till vårens universitets- och högskole-program genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en minskning med cirka 8 procent jämfört med antagningen vårterminen 2005.

Anmälningarna fördelar sig på 336 utbildningar vilket är 6 utbildningar färre än till vårterminen 2005. Av de sökande har 17 545 anmält sig via www.studera.nu. Andelen webbanmälningar har ökat marginellt jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker.

Vårterminen 2006 är 63 procent av de sökande 25 år eller yngre jämfört med 62 procent vårterminen 2005. Av de sökande utgör 73 procent kvinnor, vilket är samma andel som föregående vårtermin.

Kompletteringar
För de sökande som behöver komplettera sin anmälan med ytterligare meriter är sista dag för komplettering den 1 december 2005.

Kontrollbesked
Samtliga sökande får från oktober till och med början av december ett kontrollbesked där det framgår vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. Kontrollbesked kan även innehålla begäran om kompletterande uppgifter.

Antagningsbesked
Runt den 19 december 2005 får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 28 december 2005. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet, www.antagning.sunet.se eller via talsvar 020-42 44 55.

VHS hemsida
Sökandestatistiken i sin helhet finns på http://www.vhs.se/statistik samt på www.studera.nu
Pressmeddelandet finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se

Eva Estberg
Tfn:08-725 96 00

Mer information:
Mattias Åberg tfn 08-725 96 23, handläggare
Mats Embertsén, tfn 08-725 96 02, avdelningschef NyA-avdelningen
Pierre Bastin tfn 08-725 96 15, avdelningschef Antagning