Sveriges Byggindustrier

Söker Byggnads en anledning att varsla om strejk?

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 08:41 CEST

Byggnads sade upp Byggnads- och Anläggningsavtalen den 30 september 2008 och uppgav att syftet var att förenkla avtalen. Utan att reella förhandlingar skett enades BI och Byggnads om frivillig medling. Medlingsarbetet inleddes de 19 februari. Efter fem veckors försök att ena parterna såg medlarna ingen möjlighet att lämna ett hos parterna förankrat förslag och lämnade därför ett oförankrat förslag. Den 23 mars avvisade Byggnads medlarnas förslag till avtal medan BI accepterade förslaget. Nu har ytterligare en vecka gått utan förhandlingar.

Medlarnas slutliga hemställan innehöll bland annat en löneökning med 3,40 kr/tim, förbättrad bodstandard, havandeskapslön och förbättrad föräldralön. Arbetsgivarna fick två ändringar av administrativ karaktär som avsågs balansera kostnadsökningen. Dessutom föreslog medlarna att den lönegranskningsregel, som Datainspektionen (DI) konstaterat strider mot Personuppgiftslagen (PuL), ska tas bort.

- Byggnads tackade nej till medlarnas förslag till avtal. De gör sedan de av medlarnas förslag som de gillar till sitt bud till byggarbetsgivarna, säger Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier, och dessutom sockrar Byggnads budet med att den regel som DI underkänt ska vara kvar i avtalen.

Byggnads- och Anläggningsavtalen tecknades 2007 under pågående strejk och varsel om utökad strejk. Byggnads dikterade villkoren men BI anmälde innan avtalet tecknades att de villkor som gäller lönegranskning strider mot PuL.

- Det är häpnadsväckande att Byggnads med kännedom om DI:s beslut nu åter kräver att BI frivilligt ska skriva under ett avtal som strider mot lagen, fortsätter Bo Antoni.

Byggarbetsgivarna lämnade vid 21-tiden igår kväll ett förslag till avtal till Byggnads som innehåller medlarnas förslag till ändring av avtalen

  • Löneökning med 3,40 kr/tim
  • Nya regler för bättre bodstandard
  • En arbetsgrupp för att utveckla ett nytt Byggavtal
  • En arbetsgrupp för uppdatering av ackordsprislistor
  • En process för framtagande av ny bestämmelse för lönegranskning

Dessutom föreslår byggarbetsgivarna
  • En lönegranskningsregel som är förenlig med PuL
  • En "ordning och reda-regel" för små arbetsplatser
  • Kompetensutveckling av skyddsombud
  • En ny av byggnadsarbetarna uppskattad löneform i Anläggningsavtalet

Flera av arbetsgivarnas förslag är av karaktären "bra för båda parter", vilket borde underlätta en konstruktiv dialog.

- Byggnads agerande denna avtalsrörelse är helt obegripligt. Sex månader har gått utan att de velat förhandla. Första mötet som kan rubriceras som förhandling skedde igår kväll, åtta timmar innan avtalet löper ut, säger Bo Antoni, och vårt förslag baserades på detta samtal.

Byggarbetsgivarnas förslag innehåller många komponenter som är bra för byggnadsarbetarna och några administrativa förenklingar av regelverken som underlättar för företagen och därmed sänker kostnaderna. Vid 23-tiden meddelade Byggnads att de avvisar byggarbetsgivarnas förslag.

- Det är obegripligt att Byggnads tackar nej till löneökningar och andra förbättringar för sina medlemmar i en tid när andra delar av näringslivet kämpar för sin överlevnad, avslutar Bo Antoni.


För kompletterande information, kontakta Bo Antoni, tfn 0709-25 58 36.

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org