Larsson & Co - konsulterna som kan ITIL & Förändringsledning

Söker du mentor, mentorprogram & mentorskap

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 09:07 CEST

Freddie Larsson  - Mentor, Coach & Ledarskapsutvecklare

Ordet Mentor kommer från författaren Homeros' och hans verk Odyssén. Mentor var mannen som Odysseus under sina irrfärder anförtrodde att ta hand om sitt hus och uppfostra sin son Telemachos. I mitt mentorprogram erbjuder jag ett konfidentiellt, professionellt och personligt mentorskap utifrån ditt (adeptens) behov och situation.
För att mentorskapet ska ge önskat resultat ställer jag höga krav på ditt engagemang och intresse.

Jag har tjänstgjort som konsult, chef och mentor i snart 15 år. Som mentor har jag stöttat personer i många olika roller och situationer. Från nybörjarchefer, linjechefer och företagsgrundare till högt uppsatta chefer och ledare. Jag grundar mitt mentorskap på Det självspelande ledarskapet och jag har en övertygelse om att alla som vill kan bli ledare.

Mitt mentorskap bygger på att skapa en positiv och konstruktiv atmosfär som skapar en känsla av "kan han så kan jag".
Jag strävar hela tiden efter att göra det svåra enkelt och komma med konkreta exempel som kan skapa insikt. En mentor har inte rollen orakel, det vill säga att ha svaren på alla frågor. En mentor ska istället skapa förutsättningarna för adepten att finna sina egna svar. En mentor ställer därför fler frågor än han besvarar.

 

Mentorskapets framgångsfaktorer:

Framgången av ett mentorskap beror i stor del på relationen mellan de två inblandade personerna. Tre framgångsfaktorer är:

  • Personkemin måste stämma - Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värden och har en grundläggande förståelse för varandra.
  • Tydliggör förväntningarna – Under första mötet tydliggörs båda parters förväntningar och åtaganden samt strukturen (hur ofta ska man träffas, vart ska man träffas, förbereda agendan, m.m.).
  • Adeptens engagemang - För att mentorskapet ska förverkliga förväntningarna krävs ett aktivt och drivande arbete från adepten. Mycket av de diskussioner som förs under mötena ska realiseras eller i alla fall prövas i vardagen. Det är  adeptens ansvar att realisera de insikter mentorskapet för med sig.

Mentorprogrammet varar oftast under 6-12 månader och består av 5-10 möten á 2-3 timmar.

Vill du veta mer om mig som mentor eller mitt mentorprogram är du varmt välkommen att höra av dig.

Freddie Larsson är expert på att analysera, utveckla och etablera de processer, tjänster, verktyg och organisatoriska strukturer som behövs för att skapa ett modernt ledarskap och/eller en förtroendeingivande tjänsteleverans.

Boken "Kan jag så kan du" är en skildring av vardagens ledarskap och en berättelse av
och om en spännande människa som på ett personligt och självutlämnande sätt
berättar om sina erfarenheter, misstag och lärdomar.

Diskutera dagens & morgondagens ledarskap med oss på Linkedin.