Equmeniakyrkan

Söndagsskollärare utvisas imorgon

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 13:38 CEST

En av våra medlemmar, Abbas Alavi, sitter just nu i Migrationsverkets förvar och väntar på utvisning till Afghanistan. Planen är att utvisningen ska ske imorgon kväll. Anledningen är att hans tro och konvertering inte anses trovärdig av svenska myndigheter. Detta trots att företrädare för hans församling och kyrkan bedömer den som genuin.

– I vår församling har Abbas situation väckt ett nytt engagemang, säger pastor Marcus Lind. Många har åkt 35 mil enkel resa för att besöka honom på förvaret i Skåne. Igår ansvarade Abbas hemgrupp för gudstjänsten och temat, Påskens vittnen, vävdes samman med den situation som både Abbas och vår församling befinner sig i.

Kyrkoledare Lasse Svensson är väl medveten om vilken situation många kristna konvertiter befinner sig i.

– I det här fallet och många liknande är det tydligt att man inte litar på det pastorer vittnar om och man gör en alltför snäv tolkning av vad tro är, säger Lasse. Kristen tro levs i gemenskap och om detta kan pastorer och präster vittna. Ingen borde utvisas till Afghanistan i dagsläget och särskilt inte Abbas eller människor i hans situation.

Engagemanget inom olika samfund och kyrkor har varit stort, enligt Marcus. Speciellt eftersom Abbas fall knappast är unikt. I många församlingar och samfund hotas fler medlemmar av utvisning.

– Det har skrivits och överklagats och engagemang har väckts för detta runt om i landet, säger Marcus. Inte för att människor känner Abbas personligen, utan för att de känner andra som befinner sig i exakt samma situation. Och vi som kyrka hör ihop. För "lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra." (1 Korinthierbrevet 12:26).

Kontakt:
Kyrkoledare Lasse Svensson
08-580 31 01
Pastor Marcus Lind
073-642 51 57

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med 690 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer. Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.

Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen.