Regionförbundet Sörmland

Sörmland kraftsamlar för att göra verklighet av Lissabonstrategin!

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 16:30 CEST

Lördagen den 9 maj - Europadagen - går startskottet för en länsomfattande tävling där samtliga nio kommuner i Sörmland tävlar mot varandra.

Vilken kommun ökar sin befolkning mest under 2009? Vilka kommuninvånare blir bäst på att minska restavfallet? Och vilken kommun ser till att andelen miljöklassade bilar ökar mest under innevarande år?

I början av nästa år vet vi svaret och då utses vinnarna i de tre kategorierna. Vinsten består i första hand av äran men också medalj och blommor!

"Du&EU" är namnet på den kampanj som börjar i maj och vars främsta syfte är att öka sörmlänningarnas insikt om EU. Hur påverkar EU mig? Vad kan jag som länsinvånare göra för att påverka EU? Det är några av de frågeställningar som ligger bakom projektet.

Syftet är att profilera Sörmland som ett pilotlän i Europa genom att göra EU begripligt på lokal nivå. Det vill säga; att öka kommuninvånarnas insikt om den europeiska gemenskapen och dess betydelse för den regionala utvecklingen. Budskapet är kort och koncist: 60-70 procent av besluten i EU påverkar arbetet i din kommun. Det räcker med att titta på en dagordning till ett kommunfullmäktigemöte så ser man vilka beslut som har sitt ursprung i ett EU-direktiv eller i någon EU-lagstiftning.

Kampanjen visar hur vi kan arbeta med att förbättra resultatet i den egna kommunen och hur vi mäter de olika indikatorerna. Sist men inte minst visar kampanjen hur länsinvånarna själva kan bidra eller påverka sin vardag genom att agera eller att inte agera. Det är alltså viktigt att koppla de tre indikatorerna till individens eget agerande och medvetna val.

Antagna kommunmål, ambitioner och av kommunerna valda indikatorer ska sedan överföras på de utmaningar och förutsättningar som gäller i Sörmland. Det är också viktigt att projektet genomsyras av den så kallade "bottom-up-modellen", det vill säga att individen själv kan påverka det vi väljer att visualisera genom att fokusera på sitt eget agerande. De val som individerna gör får konsekvenser för den hållbara tillväxten.

Under våren har två sörmländska politiker, "ambassadörerna" Benita Vikström, (S), kommunalråd i Oxelösund och Lotta Finstorp, (M), oppositionsråd i Landstinget Sörmland varit på turné i flera kommuner för att informera om bakgrunden till det regionala arbetet med Lissabonstrategin samt göra pr för det kommande jämförelseprojektet. Deras tidiga vision om att föra ut EU på de sörmländska torgen har nu fått sin fortsättning genom "'Du&EU" som beräknas pågå under flera år.

Projektet går alltså ut på att de sörmländska kommunerna ska tävla mot varandra om vem som blir bäst när det gäller att öka befolkningstillväxten, minska restavfallet per kilo per person och öka andelen miljöklassade bilar. Dessa tre indikatorer har sitt ursprung i den så kallade Sörmlandsstrategin som är Sörmlands regionala utvecklingsplan. Den visar hur situationen ser ut idag och hur vi vill att det ska se ut om 20 år. De sörmländska politikerna har beslutat om vilka indikatorer i Lissabonstrategin som är viktigast för Sörmland och av dessa ska tre nu jämföras. Men det är upp till varje kommun om de vill visualisera fler av de antagna indikatorerna.

Det är också viktigt att framhålla att de elva indikatorer som valts ut inte är de enklaste. De sörmländska politikerna har mycket medvetet valt utmaningar där Sörmland ligger risigt till och där det är viktigt att ta utmaningarna på allvar.

Projektet ska mäta den faktiska förändringen; om kommunen förbättrar, försämrar eller står stilla när det gäller sina resultat. De faktiska siffrorna i förhållande till invånarna är mindre intressant. Resultatet mäts och följs sedan upp varje månad.

Länsinvånarna kan sedan följa hur det går för den egna kommunen månad för månad och även i förhållande till de övriga kommunerna. Detta sker genom en särskild hemsida där resultaten redovisas varje månad, genom annonser i de fyra lokaltidningarna och genom tre centralt placerade plaströr som visar hur de tre indikatorerna utvecklas över tid.

Dessa kommer att placeras ut i stadshusentréerna eller på stadsbiblioteken.

Lördagen den 9 maj kommer en stor del av länets politiker att befolka de sörmländska torgen för att informera invånarna om den nya kampanjen. Det kommer att se olika ut i kommunerna men samtliga kommuner uppmärksammar startskottet på ett eller annat sätt. På samtliga ställen kommer ballonger och informationsfoldrar på återvunnet papper att delas ut till kommuninvånarna.

Kontentan av denna kampanj är sålunda:

Vi kan påverka vår kommuns förmåga till tillväxt. Därför utmanar Sörmland övriga län i Sverige och övriga regioner i Europa om att ta upp kampen om att förverkliga Lissabonstrategins utmaningar på hemmaplan!

För eventuella frågor, kontakta:

Monica Swärd

Samordnare för Du&EU på Regionförbundet Sörmland


070 - 528 49 58