Kulturrådet

Sörmland lyfter Sörmlandsmodellen och Grafikens hus i sin kulturplan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:30 CET

Utveckling av Sörmlandsmodellen och stöd till Grafikens Hus. Det är två områden som Landstinget Sörmland valt att satsa på i kulturplanen för 2014. Sammanlagt fördelar Kulturrådet idag cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Landstinget Sörmland reviderade kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för år 2014. Det gäller bland annat kulturverksamhet inom alla konstformer för barn och unga, framtagandet av en konststrategi för samtidskonsten, utveckling av arkiven och fortsatt arbete med projekt där mångfald, genus, tillgänglighet och delaktighet står i fokus.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.
Vidare vill Landstinget Sörmland utveckla formerna för samverkan och samråd med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och ett tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten.

Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se