Centerpartiet

Sofia Larsen (C): "Lärarna är nyckeln till en framgångsrik skola"

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:41 CETSofia Larsen (C), ordförande i riksdagens utbildningsutskott kommenterar förslaget till ny lärarutbildning som presenterades i dag:

- Vi vill ha en lärarutbildning som attraherar och rekryterar de bästa studenterna. Läraryrket ska vara ett statusyrke.

- Grunden i förslagen är att för en framgångsrik skola krävs att alla barn ska ges en likvärdig chans att lyckas och bli sedda. Det finns ett starkt samband mellan bra ledarskap, pedagogik och goda skolresultat.

- Genom den nya lärarutbildningen stärker vi nu det pedagogiska uppdraget och tydliggör lärarnas profession genom införande av fyra nya lärarexamina; förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare, säger Sofia Larsen.

- Förskollärarnas roll stärks. Alla lärare för de yngsta eleverna ska nu ha kunskaper i svenska och matematik.

- Centerpartiet vill ha en lärorik förskola. Därför är det viktigt att stärka förskollärarnas roll och prioritera tidiga insatser redan på förskolan. Lärarna är nyckeln till i en framgångsrik skola. Med denna lärarutbildning får alla barn möjlighet till utbildade lärare i alla ämnen, säger Sofia Larsen.
_________________________________

För mer information:
Sofia Larsen 070-520 52 96
Centerpartiets presschef Peter Svensson 070-633 07 99