Röster För Barn (Voices for children)

Sofia Rapp Johansson Stämmer Svenska Staten för Vanvård efter 1980

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 03:12 CET

19 november startar en första öppen förhandling där Sofia Rapp Johansson och systern Hanna stämt Staten för den vanvård de utsattes för under tiden de var placerade.

Bägge systrarna omfattas av gruppen efter 1980 som inte får söka den ersättning som Riksdagen beslutat om för vanvårdade mellan 1920-1980.

Det som sker i november är en muntlig förberedelse, där parterna träffas och går igenom vilka omständigheter som åberopas. Därefter lämnas bevisuppgifter och sedan huvudförhandling.

Tvisten kommer inte att prövas den 19 november utan kommer att tas upp i Tingsrätten under 2014.

Arbetet för stämningen mot Svenska Staten har förberetts i fyra år tillsammans med Advokatbyrån Legio och advokat Jens Victor Palm. Sofia Rapp Johanssons mål är inte bara ersättning för gruppen 1980 utan att alla barn som utsätts för kränkande hantering också idag skall omfattas av rätten till skadestånd.


Med vänlig hälsning Sofia Rapp Johansson
0735-772254 / 070-6652111
www.sofiarappjohansson.se

För vidare information:

Jens Victor Palm   LEGIO Advokatfirma AB       Tel: +46 8-678 60 50    E-post: sm@legio.se

Presskontakt: Anne Skåner, Röster För Barn   anne.skaner@bredband.net  0705532470   


Röster för Barn (Voices for Children) är en verksamhet som arbetar med att ta tillvara omhändertagna och placerade barns röster i samhället. Organisationen startade i februari 2013 och har 100 medlemmar. Röster För Barn organiserar främst människor som vill utgå från barnperspektivet och barnens villkor. Vidare arbetar verksamheten med ersättningfrågan för gruppen efter 1980 då vi anser att alla som varit utsatta för kränkningar i samhället skall ha rätt till att kräva ersättning från samhället.

Vi anser att de lagar som finns idag för barn och ungdomar i samhällsvården är tillräckliga även om vissa saker måste förtydligas, och framför allt måste brott mot lagarna medföra sanktioner gentemot kommun och samhälle. En lag som kan brytas utan verkliga konsekvenser kan aldrig tas på allvar.