Independent Living Institute Assistanskoll

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning"

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 16:44 CET

Krav på "ingående kunskaper" för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation verkar vara ytterligare en åtgärd för att minska antalet assistansberättigade enligt Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå. 

Tror avsikten är att minska antalet assistansberättigade

Sofia Tedsjö anser att Försäkringskassan gjort allt för långtgående tolkningar i sina villkor för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation. Försäkringskassan kräver i kap 9.3.2 (sid 98ff) i vägledningen att det ska finnas ett behov av så kallade "ingående kunskaper" om den funktionshindrade. Detta är en felaktig tolkning enligt Sofia Tedsjö som menar att det sedan lång tid funnits ett etablerat krav på att den funktionshindrade personen måste ha hjälp av en person med nära kännedom om den funktionshindrade och dennes kommunikationssätt för att ett samtal med tredje person ska vara möjlig.
- Enligt min bedömning går det inte att dra slutsatsen, vare sig från förarbeten, lagtext eller praxis att det ska finnas ett krav på "ingående kunskaper" om den funktionshindrade för att kommunikation ska utgöra ett grundläggande behov. 

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans