Softronic AB

Softronic AB: Bokslutskommuniké för perioden januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:56 CET

FJÄRDE KVARTALET 2006

Omsättningen ökade med 12,2 % till 66,1 Mkr (58,9 Mkr)
Rörelseresultat ökade med 44,8 % till 10,4 Mkr (7,2 Mkr)
Finansnettot uppgick till 2,5 Mkr varav 1,9 Mkr avser orealiserad ökning av värde på aktieplacering
Resultat före skatt ökade till 12,9 Mkr (7,9 Mkr)
Vinstmarginal före skatt ökade till 19,5 % (13,4 %)
Resultat efter skatt ökade till 10,6 Mkr (5,8 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,22 kr efter utspädning (0,12 kr)

HELÅRET 2006

Omsättningen ökade med 9,4 % till 222,6 Mkr (203,4 Mkr)
Rörelseresultat ökade med 39,9 % till 23,8 Mkr (17,0 Mkr)
Finansnettot uppgick till 4,5 Mkr varav 3,7 Mkr avser ökning av värde på aktieplacering
Resultat före skatt förbättrades med 57,2 % till 28,3 Mkr (18,0 Mkr)
Vinstmarginal före skatt förbättrades till 12,7 % (8,9 %)
Resultat efter skatt förbättrades med 71,0 % till 22,2 Mkr (13,0 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,46 kr efter utspädning (0,28 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 Mkr (10,7 Mkr)
Totala likviditetsutrymmet uppgick 2006-12-31 till 63,1 Mkr
Soliditeten uppgick till 73 % (68 %)
Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 kr per aktie


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER


UNDER FJÄRDE KVARTALET

Softronic har förnyat avtal med Handelsanställdas förbund samt A-kassa
Avtal har tecknats med Teleca om övertagande av verksamhet från 2007-01-01 samt om försäljning av konsulttjänster

TIDIGARE UNDER 2006

Softronic har tecknat driftsavtal med IF Metalls a-kassa
Softronic har förvärvat affärssystemverksamhet från Megabyte Systems AB
Avtal har tecknats med Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) om utveckling av ärende- hanteringssystem
Softronic har tecknat avtal med Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA)

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Softronic har tecknat nytt nordiskt ramavtal med SAS
Softronic har förnyat avtal med SEKOs a-kassa

ÖVRIGT


Rapporter 2007
Delårsrapport (jan-mars), 8 maj
Delårsrapport (april-juni), 15 augusti
Delårsrapport (juli-sept), 25 oktober

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Upplysningar om kvartalsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Softronic
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.
Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.
Företaget grundades 1984 och har idag cirka 250 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Estland. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.