Softronic AB

Softronic AB: Delårsrapport för perioden 1 jan - 30 sep 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:33 CEST

TREDJE KVARTALET
Omsättningen uppgick till 39,9 Mkr (47,2 Mkr)
Beläggningsgraden ökade till 60% (50%)
Timpriset ökade från 850 kr till 925 kr
Resultat efter skatt förbättrades med 10,8 Mkr till -1,9 Mkr (-12,8 Mkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,27 kr)

JANUARI TILL SEPTEMBER
Omsättningen uppgick till 132 Mkr (174 Mkr)
Resultat efter skatt förbättrades med 6,3 Mkr till -5,9 Mkr (-12,2 Mkr)
Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,26 kr)
Medeltal anställda uppgick till 196 (263)
Totala likviditetsutrymmet uppgick 2004-09-30 till 42,3 Mkr
Soliditeten uppgick till 63%

Upplysningar om kvartalsrapporten
Anders Eriksson, verkställande direktör
E-post: (anders.eriksson@softronic.se)
Telefon: 08-51 90 90 00