Softronic AB

Softronic AB: Delårsrapport för perioden 1 jan - 30 sep 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 08:50 CEST

JANUARI TILL SEPTEMBER 2005
Omsättningen ökade till 144,6 Mkr (132,5 Mkr)
Resultat före skatt förbättrades med 15,4 Mkr till 10,1 Mkr (-5,3 Mkr)
Resultat efter skatt förbättrades med 11,1 Mkr till 7,1 Mkr (-4,0 Mkr) och resultat per aktie uppgick till 0,15 kr (-0,09 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 Mkr (-17,3 Mkr)
Totala likviditetsutrymmet uppgick 2005-09-30 till 52,3 Mkr
Soliditeten uppgick till 70,1 %


TREDJE KVARTALET 2005
Omsättningen ökade till 42,5 Mkr (39,9 Mkr)
Resultat före skatt förbättrades med 3,7 Mkr till 2,0 Mkr (-1,7 Mkr)
Resultat efter skatt förbättrades med 2,7 Mkr till 1,4 Mkr (-1,3 Mkr) och resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (-0,03 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 Mkr (-11,1 Mkr)


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET
Softronic har levererat IP-baserat Contact center till Kalix Tele 24
Consultus har erhållit ett större uppdrag med Volvo Construction Equipment International AB

ÖVRIGT

Rapporter 2006
Bokslutskommuniké 2005, 8 februari
Delårsrapport (jan-mars), 9 maj
Delårsrapport (april-juni), 16 augusti
Delårsrapport (juli-sept), 26 oktober

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 10 maj 2006 i Softronics lokaler på Ringvägen 100. Kallelse till bolagsstämman kommer att utannonseras.

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Upplysningar om kvartalsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: (anders.eriksson@softronic.se)
Telefon: 08-51 90 90 00


Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192

Softronic

Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift.

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 170 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland, och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.