Softronic AB

Softronic AB (Publ) tecknar avtal med DnB NOR's dotterbolag Vital Forsikring för leverans av försäkringssystemet ITM till verksamheten i Baltikum

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:18 CET

Softronic har tecknat ett avtal med Vital Forsikring avseende leverans av ett nytt försäkringssystem till Vitals verksamhet i Baltikum. Initialt gäller avtalet leverans av systemstöd för risk- och sparprodukter för verksamheten i Lettland och Litauern.

Avtalet omfattar programlicenser för försäkringssystemet ITM, implementationstjänster samt support-/ underhållsavtal och löper på obestämd tid. På kundens begäran lämnas inget ordervärde.

Softronic och Vital Forsikring har sedan många år ett långsiktigt samarbetsavtal gällande fondförsäkringssystem för Vitals verksamhet i Norge och Sverige.

Genom att ITM-systemet nu är förberett för en internationell marknad kommer Vital snabbt kunna implementera motsvarande systemlösning i nya länder där man etablerar sig.

"Vi är mycket stolta över att ha fått fortsatt förtroende att leverera försäkringssystemet ITM och våra tjänster till Vital för deras internationella verksamhet. Det ligger helt i linje med vår strategi att arbeta långsiktigt med våra kunder och följa med dem ut på nya marknader, säger Affärsområdeschef försäkring & finans, Hans Stén."

"Vi har arbetat med Softronic som leverantör av fondförsäkringssystem för vår hemmamarknad i Norge sedan 2002, och detta har fungerat mycket tillfredställande. Då vi nu satsar internationell i Östersjöregionen är det naturligt att fortsätta samarbetet med Softronic och satsningen på ITM-systemet, säger Produktdirektör Helge Søbstad på Vital"

För mer information:
Softronic, Affärsområdeschef Hans Stén, telefon 0708-81 30 45 (+46 708 81 30 45)
hans.sten@softronic.se
Vital, Produktdirektör Helge Søbstad , telefon +47 55 17 83 78
helge.sobstad@vital.no

Softronic AB (Publ)
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 230 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Estland. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. www.softronic.se

Vital Forsikring AS
Vital Forsikring är Norges ledande livförsäkringsbolag med en marknadsandel på ca 50%. Vital Forsikring ägs till 100% av DnB NOR koncernen. DnB NOR är Norges största finanskoncern och en av de ledande aktörerna i Skandinavien med en betydande utlandsverksamhet. Vital är mycket väl positionerat och förberett för en offensiv satsning på nya marknader och har en kultur- och teknologibas vilket ger konkurrensfördelar framför andra aktörer i branschen. Vital har idag cirka 800 anställda och DnB NOR koncernen har totalt cirka 10.000 anställda. www.vital.no