Softronic AB

Softronic AB: Styrelsens förslag till årsstämma 2006-05-10 i Softronic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:57 CEST

På styrelsemöte 2006-04-05 fastslogs att förutom normalt förekommande ärenden skall följande punkter tas upp på årets årsstämma för beslut:

Bemyndigande till styrelsen, under tiden intill nästa
årsstämma, att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier serie B.

Bemyndigande till styrelsen, under tiden intill nästa
årsstämma, att besluta om nyemission av högst 4,8
miljoner aktier serie B, med syfte att möjliggöra
företagsförvärv.

Årsstämma äger rum onsdagen den 10 maj kl. 17.30 i bolagets lokaler. Kallelse kommer att publiceras den 11 april.

Årsredovisning 2005 finns i pdf-format på Softronics hemsida, www.softronic.se.

Frågor besvaras av ekonomichef Anders Bergman, 08-51 90 90 00