Softronic AB

Softronic ABs (publ) dotterbolag CMI inleder samarbete med FENIX

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 09:23 CET

Det nyligen grundade institutet CMI, (Consultus Management Institute) inleder samarbete med forskningsorganisationen FENIX, som ägs av bl.a. Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Ecoles des Mines i Paris och där flera stora svenska globalt verkande bolag är finansiärer.

CMI får därmed tillgång till ledande nationell och internationell kompetens inom general och business management. Kompetensen återfinns i samtliga världsdelar via samarbete med framstående utbildningssäten baserade i världens ledande ekonomier.

- I och med samarbetet med FENIX kommer kvaliteten i våra erbjudanden att öka, säger Björn Frössevi affärsutvecklingschef på Softronic AB samt styrelseordförande i CMI. I det globala nätverk av lärosäten där FENIX och CMI ingår, återfinns många av världens främsta forskare och föreläsare inom ledarskaps- organisations- och affärsutveckling.

CMI är en fristående del i Consultus AB:s samlade erbjudande inom Change Management. Institutet positionerar sig tydligt mellan de traditionella managementbolagen och utbildningsföretagen. CMI kommer att erbjuda generella och skräddarsydda program inom ledarskaps- organisations- och affärsutveckling, som levereras i form av separata program eller som hela koncept.

- Ett av de viktigaste syftena med vårat samarbete är att förverkliga vår målsättning att vara en av de starka drivkrafterna för mer och bättre samarbete mellan näringsliv, samhälle och universitet/högskola, säger Niclas Adler, chef och associerad professor, FENIX.

För mer information kontakta:
Björn Frössevi, affärsutvecklingschef Softronic AB, styrelseordförande CMI
bjorn.frossevi@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Niclas Adler, chef och associerad professor FENIX
niclas.adler@fenix.chalmers.se
Tel. 08-736 90 00


FENIX
FENIX är ett centrum för managementforskning som syftar till att integrera forskningsverksamhet från ett flertal akademiska discipliner med näringslivet och dess praktiska utvecklingsbehov. FENIX driver forskning kring hur komplexitet, förnyelse och förändring hanteras i forsknings- och utvecklingsintensiva företag som konkurrerar på den globala marknaden FENIX driver även Executive PhD program, vilka erbjuder deltagarna möjligheten att kombinera sitt chefsjobb med forskningsarbete. FENIX engagerar över 50 forskare, ledare och experter, vars gemensamma mål är att söka och finna ny och gränsöverskridande kunskap. FENIX har starka partnerrelationer med ett globalt nätverk av universitet samt har finansierats av bl.a. KK-stiftelsen, Astra Zeneca, Ericsson ,Telia, Novo Nordisk, Volvo och Vinnova. För mer information: www.fenix.chalmers.se


Consultus Management Institute
Consultus Management Institute erbjuder generella och skräddarsydda program inom ledarskaps- organisations- och affärsutveckling, som levereras i form av separata program eller som hela koncept. För större organisationer som är intresserade av att bygga en långsiktig strategisk relation kommer CMI att erbjuda en företagsuniversitetstjänst. Syftet är att integrera individens lärande med organisationens affärs- och verksamhetsutveckling och på så sätt kontinuerligt förbättra förmågan att uppnå organisationens önskade resultat. CMI är en fristående del i Consultus AB:s samlade erbjudande inom Change Management. Consultus har sedan 1973 stöttat företagsledningar i att planera, leda och genomföra förändring och utveckling. Consultus ingår i börsnoterade Softronickoncernen. För mer information: www.consultus.se/cmi

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på
modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder. Genom att
kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och
organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av
transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift. Företaget grundades
1984 och har idag cirka 250 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland,
Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information: www.softronic.se