Softronic AB

Softronic avvecklar verksamheten i Portugal

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:37 CET

Som ett led i Softronickoncernens ökade fokusering på att ha Norden som bas för verksamheten har Softronics styrelse som redovisats i föregående kvartalsrapport beslutat att ägandet i dotterbolaget Iberconsult i Portugal skall upphöra. För att undvika ytterligare framtida förluster har styrelsen i Softronic nu beslutat avveckla verksamheten på mest fördelaktigt sätt istället för att fortsätta förhandlingarna med ledningen och andra intressenter om ett övertagande.

Den goodwill som fanns är redan nedskriven till noll i samband med tredje kvartalet. Den totala avvecklingskostnaden för den Portugisiska verksamheten kommer att uppgå till närmare 3MSEK.

Målet för EBITDA resultatmarginal om 5%, före avsättningar till åtgärdsprogram, för fjärde kvartalet kvarstår liksom målet för 2004 om 5% rörelsemarginal.

För mer information kontakta :
Anders Eriksson, VD Softronic
anders.eriksson@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer.
Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 245 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Estland, Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. www.softronic.se