Softronic AB

Softronic i strategiskt samarbete med StreamServe

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 10:00 CEST

Softronic sluter strategiskt samarbetsavtal med StreamServe. Ett samarbete som kommer att generera nya affärer under innevarande räkenskapsår.


StreamServe är en världsledande produkt inom kommunikation för affärssystem och Softronic samarbetar redan med StreamServe i ett flertal befintliga projekt. Samarbetsavtalet innebär integration, support och licensförsäljning av StreamServe.

- Tyngdpunkten för Softronics IT-partnerverksmhet ligger i att utveckla verksamhetskritiska system samt att integrera dessa med kundens befintliga system och med produkter som effektiviserar arbetsprocesserna hos kunden. StreamServe är just en sådan produkt, som vi för övrigt just implementerat hos en av våra största kunder inom expresslogistikbranschen, säger Softronics affärsutvecklingschef Björn Frössevi.

StreamServe är en unik produkt som skapar möjligheter för stora kostnadsbesparingar, speciellt för företag med transaktionsintensiva verksamhetssystem och som har många olika kund- och leverantörskontakter.

- Det är ett strategiskt partnerskap, som går helt i linje med vår affärsidé att skapa bättre affärer för våra kunder, fortsätter Frössevi.

- Softronic har redan utbildade StreamServe konsulter, vilket medför en kort startsträcka vad gäller möjligheter till nya gemensamma affärer, säger Stefan Blomqvist VD Europa och Asien. Softronic har sedan länge satt fokus på kostsamma huvudprocesser hos sina kunder, vilket idag kan förenklas med StreamServes integration och kommunikationsverktyg.

- Partnerskapet med Softronic har till huvudsyfte att leverera vår kommunikationsplattform till medelstora företag via en partner som tar helhetsgrepp om sina kunder, fortsätter Stefan Blomqvist.

För mer information kontakta

Björn Frössevi, Affärsutvecklingschef Softronic AB
E-post: bjorn.frossevi@softronic.se
Tel: 08-51 90 90 00

Stefan Blomqvist, VD Europa och Asien StreamServe AB
E-post: stefan.blomqvist@streamserve.com
eller
Ulrika Ilander, Marknadschef
E-post: ulrika.ilander@streamserve.com
Tel: 08-686 85 00

StreamServe
StreamServe hanterar all affärskritisk kommunikation in och ut från de stora affärs- och billingsystemen. Oberoende av plattform automatiserar och effektiviserar StreamServe den dagliga kommunikationen, med allt från traditionella brev, e-post till XML-dokument. StreamServe startade i Sverige 1995 och har på kort tid vuxit till en koncern med över 3 500 företagskunder. Dotterbolag finns i USA och sju europeiska länder samt Singapore. StreamServe har ett nära samarbete med ledande leverantörer av affärssystem, bland andra IFS, SAP, Oracle, Intentia, Baan, IBS och Scala. StreamServe har även ett globalt samarbete med IBM. Se även www.StreamServe.com.

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 280 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Estland, Norge, Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information välkommen besök www.softronic.se