Softronic AB

Softronic ny IT-partner till Handels

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 12:45 CEST

- För oss var kostnadsreduktion och kvalitetssäkring nyckelorden när vi sökte ny IT-partner säger Marianne Isakson, Personal och IT-chef på Handelsanställdas förbund.

- I samband med att våra tidigare leverantörsavtal gick ut, fick vi i uppdrag av förbundsstyrelsen att sänka IT-kostnaderna, fortsätter Isakson. Vidare måste den IT-partner vi valde kunna fungera som det stöd vi behöver för att själva kunna fokusera på det som är vår egen huvuduppgift – den fackliga verksamheten. För ett mer rationellt och effektivt arbete har en av våra drivkrafter varit att gå mot en centraliserad lösning. Samarbetet handlar ytterst om att Softronic ska stödja oss i att erbjuda våra medlemmar högsta möjliga service.

- Ända sedan Softronic grundades 1984 har vi arbetat med fackförbund och medlemsorganisationer, säger Anders Eriksson VD på Softronic. Med 20 års erfarenhet av strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling för den typen av verksamheter, ska det bli otroligt spännande att samarbeta med en sådan visionär kund som Handelsanställdas förbund, fortsätter Eriksson.


Utvecklingsmöjligheter
Även inom mycket väl fungerande förbund och organisationer erfar Softronic att det med den moderna teknikens hjälp finns mängder av potential att utveckla medlemsnyttan. Översyn av verksamhetskritiska processer, utveckling av medlemshanteringssystem, integrering med extranät och intranät för effektivare kommunikation mellan förbund, klubbar och medlemmar, IP-telefoni och säker drift, är bara några av de möjligheter som finns för att stödja och effektivisera förbundens och fackföreningarnas arbetsprocesser och därmed höja medlemsservicen.

- Handelsanställdas förbund ställer högre krav på driftssäkerheten i sina verksamhetskritiska system än vad bankerna normalt gör, säger Eriksson. Och vi har fått i uppdrag att säkerställa just detta.

I uppdraget ingår bl.a. ett stort projekt med krav på att höja nivån på infrastrukturen, vilket innebär en översyn av servrar och införande av tunna klienter i en Citrixmiljö. Verksamhetssystemet flyttas från en teknisk plattform till en annan och Softronic ansvarar för förändringen och för att förvalta det hela. Softronic har också ansvaret för driften av hela den centrala miljön, som för att uppfylla de höga kraven av driftsäkerhet finns på två geografiskt skilda platser i Stockholm. Strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling, ska på ett effektivt sätt stödja Handelsanställdas förbund att erbjuda högsta möjliga medlemsservice.


För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD Softronic AB
Telefon: 08-51 90 90 00
E-post. anders.eriksson@softronic.se

Marianne Isakson, Personal och IT-chef Handelsanställdas förbund
Telefon: 070-379 75 75
E-post: marianne.isakson@handels.se