Världsnaturfonden WWF

Sol, luft och alger kan minska utsläppen av koldioxid med 300 miljoner ton

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 13:09 CET

Idag presenterar Världsnaturfonden WWF sin årliga lista med klimatlösningar som kan bidra till att ställa om Sverige till en lågutsläppsekonomi. De så kallade Climate Solver företagen är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Bland nyheterna finns soldrivna kylsystem för hus i varma länder, energieffektiv vattenrening med alger och system för att minska halten av koldioxid i atmosfären.

– Om de här lösningarna sprids globalt har de potential att år 2020 minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år. Det är fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp. Men för att lyckas krävs kraftfulla beslut från både politiker och näringsliv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWFs Climate Solver företag 2010 erbjuder en mix av fossilfria klimatlösningar – allt från solkyla för hus i varma länder, ”grön kemi” som minskar energi- och resursförbrukning vid tillverkningen av kartong och wellpapp till system för att lagra koldioxid. 

Men för att lösningarna ska få verklig effekt efterlyser WWF politiskt mod och entreprenörskap, snabbare tillgång till stödpengar liksom ökad stimulans från privata investeringar under det tidiga kommersialiseringsskedet.

– De senaste åren har flera internationella expertstudier kommit fram till att stödet till utveckling av klimatlösningar måste tredubblas – minst – och öka ännu mer för kommersialiseringsfasen. Förutsättningarna för att få global spridning av svenska klimatinnovationer behöver bli mycket bättre. Åtgärdsprogram och finansiella instrument måste bli mer verklighetsanpassade och ta hänsyn till forskarnas klimatscenarier och till entreprenörernas behov, säger Magnus Emfel, t f klimatchef på WWF i Sverige.

Sedan starten för Climate Solver 2008 har WWF presenterat 24 klimatinnovationer. Inför årets presentation har WWF följt upp de företag som presenterades 2008-2009. I likhet med alla innovationsföretag varierar utvecklingen för respektive bolag. Vissa har flerdubblat både omsättning och antal anställda medan andra inte kommit mycket längre än för två år sedan.

Fakta: Under juni-oktober 2010 gjorde WWF intervjuer med de företag som presenterades 2008-2009. Klimatentreprenörerna anser att den offentliga finansieringen är för inriktad på forskning och kräver orimligt stor arbetsinsats för relativt begränsat stöd. Svenska riskkapitalinvesterare undviker tidiga faser och har sämre kännedom om miljöteknik, cleantech, än sina utländska motsvarigheter.

Entreprenörerna uppger också att det är svårt att etablera verksamhet och försäljning utomlands och att det statliga stödet är bristfälligt. Klimatmötet i Köpenhamn förra året skapade en tillfällig medvind som nu tycks ha lagt sig.

Läs mer om vad entreprenörerna tycker på: på www.climatesolver.org.

Nomineringar görs i samarbete med Stockholm Innovation & Growth, Cleantech Inn Sweden, Innovatum, tävlingen Miljöinnovation samt Sustainable Business Hub.

De utvalda teknologierna ska spegla en bredd av olika lösningar som ska kunna användas under omställningen till en lågfossil ekonomi. Beräkningarna av klimatinnovationernas potential för att minska CO2-utsläpp baseras på verifierad prestanda, vedertagna nyckeltal för olika energislags klimatpåverkan och offentlig statistik och fakta om utvecklingen för världens marknader.

Här är de fem nya klimatinnovationerna som WWF lyfter fram i år:

Solkyla för hus i varma länder

ClimateWell AB har utvecklat ett soldrivet system främst för kylning av hus i varma länder, men även till uppvärmning och varmvatten. Företaget är redan etablerat i Spanien, Italien och Turkiet. Vid 25 procents marknadstäckning har företaget en potential att minska 101 miljoner ton/år 2020 globalt. Företaget finns i Hägersten, Stockholm.

Värmepump för villor och fastigheter

OctopusAB har utvecklat värmepumpen Ice-Stick som använder främst luft men också mark för att generera värme. Ice-Stick kan spara mer än 60 procent av energin för uppvärmning och är ett exempel på en mogen teknologi med global potential. Om var femte fastighet på den globala marknaden (villor, mindre fastigheter) installerar värmepumpar så kan utsläppen av CO2 reduceras med 29 miljoner ton år 2020. Majoriteten av försäljning sker i Danmark, Polen och Rumänien. Företaget finns i Höör.

Vattenrening med alger

Clear Water Energy Nordic AB har utvecklat ett system där alger används för att rena vatten i t ex kommunala vattenreningsverk, vilket leder till stora energibesparingar. Algerna kan dessutom bli biomassa för biogasproduktion. Teknologin kan år 2020 spara 24 miljoner ton CO2 per år (vid 20 procents marknadstäckning). Företaget är baserat i Stockholm och har gjort sina första installationer där samt i södra Sverige.

Grön kemi som minskar energi och resursförbrukning

OrganoClick AB jobbar med "grön kemi" som gör kartong och wellpapp starkare och lättare, vilket bl a minskar materialförbrukningen och utsläpp från transporter. Om 30 procent av all kartong produceras med denna teknologi år 2020 kan detta reducera CO2-utsläppen med 22 miljoner ton/år. Tekniken kan även appliceras inom andra områden (t ex textilier, träimpregnering m m). OrganoClick är baserat i Stockholm.

Lagring av koldioxid från bioenergi

Biorecro AB erbjuder system för fånga in och lagra koldioxid från bioenergiproduktion och biobränsledrivna pappersbruk. Bio-Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) minskar CO2-halten i atmosfären i absoluta tal. Om 30 procent av de identifierade biobränsleanläggningarna installerar BECCS till 2020 kommer halten av CO2 i atmosfären att minska med 100 miljoner ton per år. Biorecro är baserat Stockholm.

Läs mer på: www.climatesolver.org

För mer information, kontakta:

Magnus Emfel, tf klimatchef samt ansvarig för klimatinnovationer WWF, 070-541 98 02

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF, 070-393 90 30

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se