Ultra Tan AB

Sol skyddar mot cancer i prostata

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:21 CEST

Forskare har upptäckt att män som får lite sol löper dubbelt så stor risk att få cancer i prostata jämfört med män som får mycket sol. Risken att dö i prostatacancer är 10 gånger högre än att dö i hudcancer (malignt melanom). Sol minskar även risken för många andra cancerformer.

Cancer i prostata är den vanligaste cancerformen i Sverige. Enligt socialstyrelsen drabbades 8870 män av sjukdomen . 2473 avled i den , det vill säga drygt 27 %. Som en jämförelse kan nämnas att 2333 personer fick malignt melanom under samma period, 265 avled, d v s drygt 11 %.

Sola – och halvera risken för cancer i prostata

I studien jämförde forskare vid tre olika cancerinstitut 450 patienter med mycket svår prostatacancer med 455 män i motsvarande ålder och med liknande bakgrund, som inte hade sjukdomen.Man fann att män som exponerades för lite sol löpte dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som regelbundet exponerades för mycket sol.

I en annan studie jämfördes 1029 män som hade utvecklat prostatacancer med 1371 friska män som matchats mot ålder och rökvanor. Man fann att män som hade högre nivåer än genomsnittet av både 25-hydroxivitamin D och 1,25-dihydroxivitamin D hade 45 % lägre sannolikhet att utveckla prostatacancer.

Sol motverkar flera andra cancertyper

Det finns flera andra oberoende studier över hur olika cancerformer motverkas av det D-vitamin som bildas då man solar. Som exempel kan nämnas studier som visar att prostatacancer , bröstcancer , lymfkörtelcancer och hudcancer minskar på grund av det D-vitamin som bildas vid solning.
Mer om sol och hälsa hittar du i våra relaterade dokument.

Ladda ner releasen som word eller PDF för fullständiga källhänvisningar

För mer information

Roland Laurent, VD Ultra Tan AB, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se, hemsida www.ultratan.se.