Naturskyddsföreningen

Sol, vind och vatten... Mälarenergi satsar även på solkraft

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:54 CEST

Mälarenergi är först i landet med solkraft i sin miljömärkta el. En femtedel av företagets elproduktion är miljömärkt, i huvudsak vattenkraft men nu även solkraft.


Företaget säljer miljömärkt el sedan år 2002. Den miljömärkta elen svarar för cirka 20 procent av företagets produktion. Den största andelen kommer från vattenkraftverk i regionen, men Mälarenergi har också el från biogas samt fyra stycken vindkraftverk. Sedan september 2005 har nu även Mälarenergi, som första elbolag i landet, även el från solkraft i sin Bra Miljöval-licens.

-- Det känns bra kunna erbjuda våra kunder el från förnybara källor, nu även från sol, säger Mikael Larsson, elhandelschef på Mälarenergi AB.

Svenska Naturskyddsföreningen granskar Mälarenergis miljömärkta el, så att den uppfyller kriterierna för Bra Miljöval-märkt el. Kriterierna innebär att elen har producerats från förnybara energikällor på ett sätt som är bra för hälsan och miljön. Förutom sol, vind och vatten ingår även biobränslen. Bra Miljöval är den största miljömärkningen av el i världen.

-- Solceller kommer att ha en mycket stor betydelse när det gäller den globala energiomställningen. Men även i Sverige kommer solcellerna att ha betydelse och det är därför glädjande att att Mälarenergi nu har sol i sin licens, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen.

Solkraften produceras på ABB Corporate Research i Västerås med hjälp av solceller. Omfattningen är för närvarande 3 MWh per år.

-- Det är en liten del av produktionen men har ett stort symbolvärde för oss och för framtiden, säger Mikael Larsson, på Mälarenergi AB.

Information Mälarenergi AB:
Mikael Larsson, elhandelschef, tel 021-39 50 70, 073-940 50 30 Jan Andhagen, marknadschef, tel 021-39 50 30, 073-940 50 30

Information Svenska Naturskyddsföreningen:
Svante Axelsson, generalsekreterare, telefon 08–702 65 20
Tula Ekengren, handläggare, telefon 031-10 55 80
Björn Olsson, informatör, telefon 031-10 55 87